nieuwspagina

Circulaire economie steeds belangrijker

Auteur: Taco van den Broek Foto: Betonhuis 15 oktober 2019 Laatste update 15 september 2022

De circulaire economie is een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van grondstoffen, producten en menselijke talenten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Circulaire economie maakt behalve van de eigen keten ook gebruik van andere ketens.

Circulair bouwen

Circulair bouwen als onderdeel van deze economie wordt de komende jaren steeds belangrijker. Dat blijkt onder andere uit de initiatieven op het gebied van duurzaamheid, CB’23 (een initiatief van Rijkswaterstaat en NEN) en acties vanuit de verschillende ministeries. Zo stuurde minister Olongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in oktober 2019 een kamerbrief over de voorgenomen implementatie van circulair bouwen in de regelgeving en de aanscherping van de MPG-eis in het Bouwbesluit (voorzien voor begin 2021). Daarin schrijft ze over de drie hoofdlijnen van het beleid op het gebied van bouwregelgeving: 

  1. Een uniforme berekening van circulaire maatregelen in de milieuprestatie voor gebouwen
  2. Een strengere milieuprestatie-eis in 2021 en verdere aanscherping hiervan richting 2030
  3. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie

Beton: een goed voorbeeld voor circulariteit

Beton is een goed voorbeeld als het gaat om circulariteit. Naast primaire grondstoffen worden ook bijproducten uit andere productieprocessen gebruikt, zoals hoogovenslak en poederkoolvliegas in cement of beton. Betongranulaat dat aan het eind van de levensduur na sloop en breken ontstaat, wordt opnieuw ingezet als grondstof in wegfundering of als toeslagmateriaal in nieuw beton. Als gevolg van het stortverbod van beton wordt het allemaal gerecycled. 

Met circulair bouwen komt ook meer de behoefte om demontabel te bouwen. Bouwdelen te demonteren en vervolgens in een nieuw bouwwerk te hergebruiken. Een kans voor de prefabsector.

Meer informatie

Henk Schuur van Betonhuis is betrokken geweest in de denktank die bij voorbesprekingen van deze brief is geconsulteerd en zit in een werkgroep van CB'23 over meetmethodiek. Taco van den Broek zit in de werkgroep materiaalpaspoorten. Neem voor meer informatie contact met hen op.