Commissies en werkgroepen Constructief Prefab

Constructief Prefab is een vereniging voor leden, maar ook door leden. Op verschillende terreinen is de vereniging met eigen commissies en werkgroepen actief. Daarnaast zijn er binnen de verschillende commissies van Betonhuis ook vertegenwoordigingen van Constructief Prefab actief.

De commissies en werkgroepen Constructief Prefab zijn:

A. Technische Commissie

De Technische Commissie houdt zich bezig met de technische zaken van constructieve betonelementen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van onderzoek als ook om (Europese) normalisatie en certificatie. Zo wordt op dit moment gewerkt aan een praktijkrichtlijn bij de normen voor vloerelementen.

Onder Technische Commissie vigeren verschillende werkgroepen, te weten:

WG Betontechnologie
Houdt zich op dit moment met name bezig met kalkuitbloei en LCA-berekeningen. Iets wat met name bij donker beton speelt.

WG Palen(platform)
Is bezig met het lossen op de bouwplaats. De transporteur mag niet meer helpen bij het lossen. Daarnaast worden de statistieken besproken.

WG Kanaalplaatvloeren
Ruim 10 jaar geleden was er een brand in een parkeergarage in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende brandproeven gedaan en zijn rapportages opgesteld. Ondanks de uitkomsten van deze rapportages speelt dit onderwerp nog regelmatig op.

WG Breedplaatvloeren
Naast de ontwikkeling van richtlijnen over het gebruik van breedplaatvloersystemen worden de technische resultaten van het onderzoek naar deze systemen besproken. Voor de terugkoppeling van BZK, Bureau Hageman en TU Eindhoven als gevolg van al hetgeen gebeurt als gevolg van de instorting van de parkeergarage Airport Eindhoven is een AdHoc groep actief. Hierin wordt ook het te voeren beleid besproken.

WG Bruggen
Houdt zich bezig met het volgen van de ontwikkelingen rondom de Eurocode Beton en specifiek voor bruggen. Daarnaast volgt zij aandachtig het werk rondom wandelende oplegblokken.

WG Betonstaal
Binnenkort verschijnt er een aanpassing op NEN 6008, de norm voor betonstaal. Leden van de werkgroep zijn nauw betrokken bij het opstellen van deze aanpassing.


B. Promotie Commissie             

De promotie houdt zich bezig met het ontwikkelen van beleid omtrent de communicatie naar de doelgroepen van de branche.

C. Docenten Commissie

De Docenten Commissie overleggen de verschillende docenten, die namens de branche minors (lezingen en workshops) geven op het HBO. 

D. Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de branche al dan niet in samenwerking met de doelgroepen van de branche.
 

De commissies van Betonhuis zijn:

Commissie Beleid en Regelgeving (B&R)
Ontwikkelingen Bouw en Infra, ketensamenwerking, bouwagenda, normalisatie, LCA etc.

Commissie Promotie en Communicatie (P&C)
Generieke promotie van beton

Commissie Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM vh KAM)
Code of conduct in fabrieken en op de bouwplaats, GPI, RI&E, e.d.

Commissie Opleidingen
Cursussen en E-learning pakketten opzetten en organiseren

Commissie Statistiek
Markt monitoren