nieuwspagina

Construction Product Regulation op de schop?

Auteur: Taco van den Broek 30 augustus 2020 Laatste update 3 oktober 2020

De Europese Commissie is voornemens het bestaande stelsel voor de CE-markering van bouwproducten (Construction Product Regulation of CPR) compleet en grondig te herzien. Daarbij wordt ook gedacht aan herziening van het normalisatietraject van de geharmoniseerde productnormen. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de gehele bouwindustrie.

Verlengstuk van de regelgeving

Eén van de problemen op dit moment met de CPR is dat de bestaande geharmoniseerde normen, die ontwikkeld zijn vanuit technische productnormen, niet voldoen aan het meer juridische karakter waar de Europese Commissie naartoe wil. Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof worden de geharmoniseerde normen voor bouwproducten gezien als een verlengstuk van de regelgeving. Hierdoor worden er geen herziene noch nieuwe geharmoniseerde normen meer formeel aangewezen door de Europese Commissie en is er een tweespalt ontstaan tussen de Europese Commissie en CEN (Europees normalisatie-instituut). De Europese Commissie wil het systeem dan ook compleet anders inrichten, zodat het stelsel beter aansluit bij wetgeving en het bijbehorende juridisch jargon.

Lobby voor pragmatische aanpak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en verschillende brancheorganisaties zijn het niet eens met de (radicale) wijze waarop de Europese Commissie deze herziening inzet. NEN en BZK hebben een gezamenlijke nieuwsbrief opgesteld om de ontwikkelingen toe te lichten. Vanuit de gehele bouwindustrie (Europees en nationaal) wordt nu gelobbyd voor een pragmatische aanpak om alleen datgene aan te passen wat daadwerkelijk aanpassing behoeft. Een compleet nieuw stelsel zal een zeer zware impact hebben op de gehele bouwindustrie, en zal pas op de langere termijn duidelijkheid geven. BZK, NEN en verschillende brancheorganisaties willen een meer pragmatische aanpak, namelijk de CPR repareren waar nodig, de mandaten (verzoek tot normalisatie) aanvullen met additionele karakteristieke eigenschappen oftewel optie B, D naar D2. 

Herziening CPR
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met sectorsecretaris Taco van den Broek.