kennispagina

Prefab funderingen

Auteur: Taco van den Broek 17 september 2019 Laatste update 17 oktober 2021

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. De funderingsconstructie bestaat uit een samenstel van balken, poeren, stroken en platen. Deze constructie verzorgt de interactie tussen het gebouw en de bodem. Hij verdeelt de krachten uit de constructie over de bodem (bij een fundering op staal) of over de heipalen (bij een fundering op palen). 

Funderingstypen 

Wanneer heien niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met een prefab fundering op staal. De draagkrachtige laag moet worden blootgelegd door het verwijderen van de bovenste laag zwarte grond. Wanneer de bouwput op funderingsdiepte is gegraven, kan de prefab fundering op staal worden aangebracht. Dit wordt ook wel strokenfundering genoemd. Wanneer de draagkrachtige lagen zich op grotere diepte bevinden, is een fundering op palen noodzakelijk. Bovenop de palen worden geprefabriceerde funderingsbalken aangebracht. Het geheel van de heipalen en de geprefabriceerde funderingselementen is de basis van de verdere bouw van het bouwwerk: het casco, de vloeren, de gevels en het dak. 

Voordelen van prefab funderingen 

Het gebruik van prefab funderingen heeft veel voordelen. Zo is er sprake van een snelle bouwtijd, hoge kwaliteit en lage bouwkosten. 

Ontwerp, productie en uitvoering

De basis van elke fundering zijn de bouwtekening van de gehele constructie en het verslag van het geotechnisch bodemonderzoek. Dit zijn de ingrediënten van het funderingsontwerp. De funderingselementen worden geproduceerd aan de hand van door de klant en (hoofd)constructeur geaccordeerde productietekeningen. Op deze productietekeningen staan naast de afmetingen ook andere productieaspecten zoals de wapening, de dekking en de betonkwaliteit. Vervolgens is het tijd voor de productie van de funderingselementen. De industriële werkwijze hierbij levert een constante hoogwaardige kwaliteit. Die kwaliteit wordt voortdurend bewaakt. Kwaliteitssystemen verplichten de producent tot continue controle van onder meer de afmetingen, rechtheid en ook de betonkwaliteit. 

Handboek Prefab Beton

Na het uitharden worden de geprefabriceerde funderingselementen naar de bouwplaats getransporteerd, waar ze worden samengevoegd tot een complete fundering. ​Het legplan bepaalt de volgorde van leggen. Immers, de dragende elementen dienen als eerste worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld de stroken elementen bij een fundering op staal of de woningscheidende funderingsbalken die op palen rust. Daarna kunnen ook de andere elementen worden ingehangen.

In het Handboek Prefab Beton vind je meer gedetailleerde informatie over prefab funderingen