nieuwspagina

Herziening EN 1992-1-1, Eurocode_2: Ontwerp en berekening van betonconstructies

Auteur: Taco van den Broek 2 oktober 2020 Laatste update 12 oktober 2020

De Eurocodes, de normen voor het ontwerpen van bouwwerken, gaan flink op de schop. Het is een enorme operatie, waaraan door een grote groep deskundigen hard wordt gewerkt. Internationaal zijn er zo’n 1.500 mensen bezig met de herziening van de Eurocodes, verdeeld over een kleine honderd commissies en werkgroepen. Daarbij komen nog alle mensen die in nationale commissies actief zijn in de diverse lidstaten. Het budget dat hiervoor wordt vrijgemaakt door de Europese Commissie en de verschillende organisaties staat in geen verhouding tot de talloze uren die door de experts en deskundigen hieraan worden besteed.

Herziening normen

Het gaat in totaal om tien normen die uit 59 delen bestaan. Samen beslaan ze uit zo’n 5.000 pagina’s. Overigens is de hoeveelheid constructieve normen de afgelopen jaren exponentieel gestegen.  

Deze herziening heeft ten doel:

  • Een van de belangrijkste doelstellingen van de herziening is gebruiksgemak, ofwel ease of use.
  • Europese harmonisatie, minder nationale parameters.
  • De implementatie van nieuwe ontwikkelingen, waaronder: robuustheid, bestaande bouw en klimaatverandering.
Figuur herziening Eurocodes

De hoeveelheid constructieve normen is de afgelopen jaren exponentieel gestegen.  

Eurocode 2

Constructief Prefab is via NEN en de BIBM betrokken bij de herziening van Eurocode 2. Het voorstel voor de nieuwe versie van Eurocode 2 Betonconstructies is om de huidige delen 1 en 2 samen te voegen. Het huidige deel 1 gaat over algemene regels en regels voor gebouwen en deel 2 over regels voor betonnen bruggen. Daardoor verandert de indeling ten opzichte van de huidige Eurocode 2. Inmiddels zijn we alweer vijf concepten verder. Op deze laatste draft (5) zijn er vanuit Constructief Prefab, zowel via de Europese brancheorganisatie BIBM als via NEN, commentaren ingediend.
Vanuit Nederland werden de volgende vijf punten effectief naar voren gebracht in de vergadering van de Europese werkgroep die zich met de herziening bezighoudt, te weten:

  • NL13 – 8.2.2 – Shear resistance and axial loads (due to prestressing)
  • NL15 – 8.2.2 – Shear resistance of deep beams without shear reinforcement
  • NL07 – 5.1.6 – Strength increase of concrete over time
  • NL17 – 9.2.2 – Minimum reinforcement for crack control
  • NL09 – 5.1.6 – Design value of the tensile strength

De commentaren en verbetervoorstellen op deze punten zijn door deze werkgroep overgenomen. In draft (6) kunnen we straks zien wat er echt met de commentaren is gebeurd. Volgens planning verschijnt deze draft (6) in oktober. Hierop kan dan de komende maanden nog een keer als commissielid commentaar gegeven worden. 

Planning

Volgens de planning wordt er in 2021 een publieke commentaarronde gehouden en wordt er eind 2022 definitief over de norm gestemd om te zorgen dat deze begin 2023 gepubliceerd kan worden. Dan volgt nog het werk om Nationale Bijlagen met de nationale parameters op te stellen.

Herziening eurocodes planning
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met sectorsecretaris Taco van den Broek.