nieuwspagina

Hightech beton maakt takkenmotief mogelijk

29 mei 2019 Laatste update 4 oktober 2019

Deze week opent officieel het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Het station vormt een verbinding tussen de Randstadrail, het landelijke spoornet en het lokale en regionale busvervoer. Daarnaast kruist het enkele fietspaden en de A12. Met de realisatie van het nieuwe station wordt de driehoek Rotterdam-Gouda-Den Haag beter bereikbaar. De NS nam het station begin december 2018 al in gebruik.

Succesvolle oplossingen voor OV­ knooppunt Lansingerland­ Zoetermeer 

In het station zitten ingenieuze oplossingen in prefab beton, die zowel de efficiency van de uitvoering verhogen als bijdragen aan de gewenste esthetische zeggingskracht. Zoals de vondst van de aannemer en leverancier om de hoogte van de lange SKK-kokerbalken trapsgewijs naar de uiteinden te verlagen en zo het gewicht voor transport, montage en belasting te beperken. Of de hightech prefab betontechniek in combinatie met slimme wapening voor de gezichtsbepalende takkenstructuur, zodat de kans op afvallen bij (brosse) breuk van de fragiele betonnen takken wordt beperkt.

Lees meer in de prefab krant nr 30 en Betoniek mei 2019.