kennispagina

Ministerie van BZK publiceert rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloersystemen

Op 22 mei 2019 heeft Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rekenregels en een herzien stappenplan gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze rekenregels en stappenplan kunnen gebouwen met breedplaatvloersystemen definitief worden beoordeeld. De rekenregels spitsen zich toe op het vloerdetail van de langsnaad tussen de afzonderlijke breedplaten.

De nieuwe inzichten en rekenregels over de breedplaatvloeren werpen volgens onderzoeker prof. Simon Wijte maar beperkt nieuw licht op de instorting in Eindhoven, waar de hele affaire mee begon. De boosdoener blijft in de ogen van de onderzoekers nog altijd de langsnaad waarvan de wapening niet in staat was de krachten over te dragen van de ene plaat naar de andere. Zoals Simon Wijte in een interview met de Cobouw (27 mei 2019) zei: “Deze systeemfout hebben we echt jaren over het hoofd is gezien.”

De parkeergarage in Eindhoven was een kritische constructie. Er is veel meer misgegaan: het betonstorten bij lage temperaturen, het vroege schrikken van de vloeren, het negeren van scheuren rond de kolommen, een constructie die al waarschuwde door zijn vervormingen. Het staat allemaal in de verschillende rapporten.

De rekenregels zijn gebaseerd op een analyse van uitgevoerd experimenteel onderzoek en andere beschikbare proefresultaten uit buitenlandse wetenschappelijke literatuur. De rekenregels en het stappenplan komen in de plaats van het in 2017 door het ministerie van BZK gepubliceerde informatiedocument voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren.

Het gevolg is dat gebouwen met breedplaatvloersystemen (opnieuw) beoordeeld moeten worden. Voor de gebouwen die al op basis van het eerdere document uit 2017 zijn beoordeeld zal dit relatief snel gaan.

Om de beoordeling van deze gebouwen te bespoedigen, wordt een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit. Dat gebeurt in afstemming met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Gezien de opgave wordt de onderzoeksplicht gefaseerd ingevoerd.

Meer informatie over rekenregels en het herziene stappenplan zijn te vinden op: