nieuwspagina

Opstart onderzoek wandelende opleggingen

29 april 2019 Laatste update 24 september 2019

In de infrastructuur worden veel rubberen opleggingen toegepast om bewegingen tussen onder- en bovenbouw op te vangen. Het betreft in veruit de meeste gevallen staalplaatgewapende rubber opleggingen. Het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) onderzoekt in samenwerking met KIWA hoe een rubber oplegging zich gedraagt tegen verschillend afgewerkte betonoppervlakken, diverse staaloppervlakken en een aantal kunststoffen.

Experimenteel onderzoek

KIWA doet experimenteel onderzoek, waarbij een grote serie wrijvingsproeven wordt uitgevoerd op diverse tegenloopvlakken. Deze tegenloopvlakken zijn gekozen op basis van praktijksituaties. In het onderzoek wordt gevarieerd met de normaalspanning in het aansluitvlak en de afschuifsnelheid. Deze proevenseries leiden tot een grote hoeveelheid inzicht in de wrijvingscoëfficiënt.

Ontwikkelen van een Eindige Elementen Model (EEM)

In het onderzoek wordt ook tijd besteed aan het ontwikkelen van een Eindige Elementen Model (EEM). Met dit model worden simulaties uitgevoerd om de invloed van wisselende oplegreacties en rotaties te begrijpen. Indien aanvullend experimenteel onderzoek n.a.v. deze analyses nodig is zal hiervoor een vervolgonderzoek moeten worden opgestart met bijbehorende financiering.

Bovenstaande twee delen van het onderzoek moeten leiden tot concrete aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering, te verankeren in regelgeving.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de volgende partijen:

  • PVO
  • Rijkswaterstaat
  • Provincie Zuid Holland
  • Heijmans
  • Betonhuis Constructief Prefab
  • Vilton
  • Trelleborg
  • Konstrukom