Opstart onderzoek wandelende opleggingen

29 april 2019

De grote hoeveelheid effort die besteed is aan het opstarten van het onderzoek ‘wandelende opleggingen’ heeft voldoende budget, drie grote partijen rubber opleggingen en de benodigde tegenloopvlakken opgeleverd. Een prestatie waar onze branche trots op mag zijn!

Experimenteel onderzoek

Het experimentele onderzoek zal uitgevoerd worden door KIWA. In dit onderzoek wordt een grote serie wrijvingsproeven uitgevoerd op diverse tegenloopvlakken. Deze tegenloopvlakken zijn gekozen op basis van praktijksituaties. In het onderzoek wordt gevarieerd met de normaalspanning in het aansluitvlak en de afschuifsnelheid. Deze proevenseries leiden tot een grote hoeveelheid inzicht in de wrijvingscoëfficiënt.

Ontwikkelen van een Eindige Elementen Model (EEM)

In het onderzoek wordt ook tijd besteed aan het ontwikkelen van een Eindige Elementen Model (EEM). Met dit model worden simulaties uitgevoerd om de invloed van wisselende oplegreacties en rotaties te begrijpen. Indien aanvullend experimenteel onderzoek n.a.v. deze analyses nodig is zal hiervoor een vervolgonderzoek moeten worden opgestart met bijbehorende financiering.

Bovenstaande twee delen van het onderzoek moeten leiden tot concrete aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering, te verankeren in regelgeving.


Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de volgende partijen:
- PVO
- Rijkswaterstaat
- Provincie Zuid Holland
- Heijmans
- Betonhuis Constructief Prefab
- Vilton
- Trelleborg
- Konstrukom