nieuwspagina

Optimale diepte zonder hoogtebeperkingen

8 april 2020 Laatste update 28 mei 2020

De koppelpaal bestaat uit twee of meer prefab betonpalen die afzonderlijk van elkaar getransporteerd worden en pas op de projectlocatie aan elkaar worden bevestigd. De reden hiervoor is een hoogtebeperking op de heilocatie of de beperking in transportlengte. 

Ingezet voor fundering hoge gebouwen

Deze prefab paal wordt bijvoorbeeld ingezet voor de fundering van hoge gebouwen op de diepere zandlagen, waarvoor een koppelpaal tot 65 meter nodig is. Ook worden deze koppelpalen vaak gebruikt op projecten waar er een hoogtebeperking bij het heien geldt, maar waar wel funderingslengte nodig is. Denk hierbij aan bouwplaatsen vlakbij een vliegveld of onder hoogspanningskabels. 

Woon- en hoteltoren Amstel Tower

Een mooi voorbeeld van het toepassen van de koppelpaal in de praktijk is de bouw van woon- en hoteltoren Amstel Tower. De toren van maar liefst 103 meter hoog is gelegen naast het Amstelstation in Amsterdam. Voorbij Funderingstechniek heeft hier gewerkt in opdracht van TBI zusteronderneming J.P. van Eesteren. Op het project werd de paalpositie eerst voorgeboord, zodat de eerste twee zandlagen goed werden losgemaakt. Hierdoor kon het eerste deel van de paal makkelijker ingeheid worden. Wanneer dit zover was, werd het tweede deel gekoppeld door middel van ingestorte koppelstukken. Daarna werd het geheel door de heimachine op de gewenste diepte (op de derde zandlaag) geheid. Op dit project betekende dat tot een diepte van 52 meter. 

Voordelen 

De koppelpaal maakt het mogelijk te werken met relatief voordelige prefab palen. Er kan goed worden gemonitord wat precies de grond in gaat en dus ook hoe het heiproces verloopt. De koppelpaal is een uitstekende en betrouwbare oplossing voor hoogbouwprojecten of projecten met hoogtebeperking. 

Meer weten? 

Neem contact op met sectorsecretaris Taco van den Broek via constructief-prefab@betonhuis.nl.

En neem eens een kijkje op Tektoniek.nl voor een beschrijving van de Amstel Tower.