nieuwspagina

Prefab keerwanden belangrijke schakel bij aanpak verdiepte N206 ir. G. Tjalmaweg

Auteur: Paul Engels Foto: Kemper Beton B.V. 9 december 2022 Laatste update 21 december 2022

De N206 ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, wordt over een lengte van ± 2 km verdiept aangelegd. Aan o.a. beide zijden van de weg plaatst Boskalis Nederland prefab betonnen keerwanden. Er worden liefst 1042 betonelementen aangebracht over een totale lengte van 4,5 kilometer. 

De keerwanden vormen een onmisbare schakel in de aanpak van de bouw. Bovenop de gewapende grondconstructie - langs het verdiepte tracé - fungeren ze als grondbak voor een mix van groenblijvende beplanting. Dit zorgt voor een natuurlijke, groene wand. De houten lamellen die aan de wanden en de betonnen elementen worden bevestigd, fungeren als drager van de beplanting en als valbeveiliging. 

Verkeersdruk faciliteren

Boskalis verbreedt de N206 ir. G Tjalmaweg van twee naar vier rijstroken om de huidige en toekomstige verkeersdruk beter te faciliteren. Onder andere voor de ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenhorst, op het voormalige vliegveld Valkenburg, waar 5.600 woningen worden gebouwd. Omdat de Tjalmaweg in een groene omgeving ligt, vroeg opdrachtgever Provincie Zuid-Holland om een groene en goede landschappelijke inpassing van de weg. Boskalis Nederland en BoschSlabbers Landschapsarchitecten hebben daar invulling aan gegeven.

Bouwen in een treintje

De nieuwe, deels verdiepte, Tjalmaweg wordt in een ‘treintje’ aangelegd. Boskalis Nederland deelt de bouwkuip hiervoor op in 13 compartimenten; zo kan er efficiënter worden gewerkt en op meerdere plekken tegelijkertijd. Voor alle stappen in het bouwen van de verdiepte ligging, bekijk de animatie. 

Bovenop gewapende grondconstructie

Erwin Kruijer, senior projectingenieur bij Boskalis Nederland: “Tegen het pakket gewapende grond komt aan de zijde van de rijweg een houten lamellenwand voor de groenblijvende klim- en hangplanten. Bovenop de wanden worden de prefab betonnen keerwandelementen van 0.75 of 125 cm hoogte, 4 meter lengte en een voet van 1,45 meter geplaatst. Onze ingenieurs hebben samen met de ingenieurs van Kemper Beton de optimale constructie ontworpen, rekening houdend met de belastingen en afmetingen. Tevens is gekeken naar de beste productiewijze. Want Kemper wilde de elementen en passtukken graag in aanwezige stalen mallen produceren, met een houten mal voor de specials, waaronder de keerwanden met voet voor de lichtmasten die om de 50 meter op het tracé komen te staan en de elementen bij de portaalconstructies.”

Doordachte engineering

“Aan de uiteinden van de elementen zit er verticaal een vellingkant. In deze vellingkant plaatsen wij een kunststof lat, vanwege de gronddichtheid. Dit is een standaard procedure bij keerwanden van beton. Daarnaast is het tracé niet kaarsrecht, waarbij we rondingen in de wanden met de rechte keerwandsegmenten van 4 meter lengte moeten kunnen volgen. Daarom is aan de onderzijde van de elementen een sparing van 1 cm meegenomen, zodat de wanden niet gaan wringen als je ze in een ronding tegen elkaar plaatst. Over alles is nagedacht. Dat maakt deze keerwanden - hoe eenvoudig in hun L-vorm - toch extra doordacht.”

Logistiek klopt

Een doordacht concept geldt eveneens voor het logistieke proces. Boskalis heeft een legplan opgesteld waarbij alle elementen zijn ingetekend en genummerd. Na de productie door Kemper worden de elementen door twee vaste chauffeurs van Bouwvervoer BV naar de locatie in Valkenburg (Zuid-Holland) gereden en daar tijdelijk opgeslagen. De chauffeurs weten waar alles ligt en op het moment dat Boskalis een gedeelte kan plaatsen, worden ze van de opslag naar de montageplek gereden, waar GB Legwerk en monteurs van Romein Beton de keerwanden plaatsen. Erwin Kruijer: “Zo kunnen we circa 120 meter per dag halen. Verreweg het grootste deel van het werk in de 13 compartimenten is gedaan, medio december gaan we in twee weken de laatste keerwanden plaatsen. Nu al zien wij de mooie strakke lijn ontstaan met bovenop de keerwanden; eind december is deze lijn aan beide zijden over de hele lengte zichtbaar.”

Erwin Kruijer | Boskalis
Het treintje van aanvoer, montage, stellen en afwerken werkt prima. In twee dagen 250 meter, dat gaat lekker snel. De productie van de elementen verliep met 30 stuks per week keurig op schema. Er was een plan B bij Kemper om met een speciaal betonmengsel sneller te kunnen ontkisten en zo de productie eventueel op te voeren, maar dat bleek niet nodig.

Oog voor detail

Die strakke lijn is te danken aan ‘het oog voor detail’. “We kunnen de keerwanden pas plaatsen als we groen licht krijgen van de site-engineer dat de pompen uitgezet kunnen worden en het grondwater in balansstand kan komen. Daarna worden de groutankers ontspannen en verwijderd en kunnen de tijdelijke damwanden worden getrokken. Op dat moment kan de gewapende grondconstructie nog iets zetten. Daarom plaatsen we pas na het trekken van de damwanden de keerwanden op de gewapende grondconstructie. Tussen de gewapende grondconstructie en de onderkant keerwanden zit nog stelruimte van circa 5 cm. Met stabilisatiezand kunnen we nog spelen. Daarbij gebruiken we speciale stelkistjes voor de hoogte en slaan we spijkers waar de voeg van 4 mm zou moeten zitten. Zo krijgen de monteurs een lengtelijn die zij nauwkeurig moeten volgen. Zo krijg je de gewenste strakke horizontale en verticale lijnen.” 

Treintje loopt soepel

In de velling tussen de prefab betonelementen wordt een kunststof lat geplaatst om de constructie gronddicht te maken. De houten lamellen worden van onderen verankerd in de grond en van boven vastgemaakt aan de keerwandelementen. In de binnenholte van de keerwanden komt speciale grond om de planten optimaal te laten groeien. “Het treintje van aanvoer, montage, stellen en afwerken werkt prima,” concludeert Kruijer. “In twee dagen 250 meter, dat gaat lekker snel. De productie van de elementen verliep met 30 stuks per week keurig op schema. Er was een plan B bij Kemper om met een speciaal betonmengsel sneller te kunnen ontkisten en zo de productie eventueel op te voeren, maar dat bleek niet nodig.” 

Planning

Volgens de huidige planning is de N206 ir. G. Tjalmaweg gereed in de tweede helft van 2023, gevolgd door de N434/A44/A4 in de tweede helft van 2024. Voor het project N206 Europaweg is de verwachting dat er begin 2023 kan worden gestart met de selectieprocedure voor het aantrekken van een aannemer. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.

Meer informatie

De N206 ir. G. Tjalmaweg is onderdeel van de RijnlandRoute, een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute is het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland. De weg lost huidige knelpunten op en verbetert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. 
Voor meer informatie over de RijnlandRoute en de planning: www.rijnlandroute.nl 
 

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken