nieuwspagina

Rondetafelgesprek veiligheidsrisico's bouwprojecten

Auteur: Taco van den broek 13 maart 2019 Laatste update 4 juni 2021

Een boeiend rondetafelgesprek van leden van de Tweede Kamer met mensen uit de praktijk over de veiligheid en met name de constructieve veiligheid. Dit gesprek sluit aan bij het debat over de kwaliteitsborging, moet deze er nu wel komen of juist niet en moet de kwaliteitsborger nu wel of niet privaat worden.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over veiligheidsrisico's bouwprojecten

Aanleiding voor de discussie is het rapport van de OvV, waarin duidelijk wordt aangegeven dat de veiligheidscultuur en ook rondom verantwoordelijkheden structureel en drastisch moet veranderen.

De OvV geeft ook duidelijk aan dat door de keuze van de bouw om zeer fragmentarisch te werken er een dusdanig mist is opgetrokken dat niet duidelijk is: wie voor wat en hoeveel verantwoordelijk is. De schuldcultuur heeft hier alles mee te maken. De verantwoordelijkheid moet door de gehele keten gedragen worden. Dat betekent ook dat als er afwijkingen geconstateerd worden deze ook bij de ontwerper terecht komen.

De Kamer was ook verbaasd dat er een verschil zit in het duiden van de oorzaak tussen OvV en Bureau Hageman en TNO. De presentatie in het OvV-rapport over het bezwijken als gevolg van het legplan is een vereenvoudiging van de werkelijkheid om het begrijpelijk te maken.

Wet op de Kwaliteitsborging

Iedereen was het er wel over eens dat er iets op korte termijn moet veranderen. Sinds de ontwikkeling van de Wet op de Kwaliteitsborging is de investering in kennis en kunde van het bevoegd gezag minimaal geworden. Daardoor is er zoals de OvV dat noemt een vacuüm in toezicht ontstaan. Echter, ook als deze Wet wordt goedgekeurd door de Kamers dan zal de eerste fase pas in 2021 worden ingevoerd voor categorie 1 bouwwerken en pas jaren later voor categorie 2 en 3 bouwwerken.

Bij “construct en design” ben je verantwoordelijk voor alles, dat is duidelijk, maar wie wil de verantwoordelijkheid op zich nemen voor iets wat een ander ontworpen heeft en waar je geen invloed op hebt.

Zoals na afloop iemand zei: alle sprekers spraken vanuit hun eigen rol en ervaring. En de Kamerleden mogen hiervan proberen soep te maken.

Klik hier voor de koppeling naar de positionpapers en nadere informatie.

Het debat bekijken klik hier.

 

Blok 1: Onderzoeksraad voor de Veiligheid (van 16.30 - 17.00 uur):
- Mr. T. Joustra (voorzitter)
- Prof. dr. ir M. van Asselt (raadslid)
- ir. E. Medendorp (onderzoeksmanager)

Blok 2: genodigden (van 17.00 - 18.00 uur):
- Prof. R. Nijsse (hoogleraar Structural Design)
- Prof. S. Wijte (directeur adviesbureau Hageman en hoogleraar beton)
- Dhr. H. Vrijling (directielid adviesbureau Horvat & Partners)
- Dhr. P. Plass (algemeen directeur Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB))  

Blok 3: genodigden (van 18.00 uur tot 19.00 uur):
- Dhr. H. Homberg (vice-voorzitter Bouwend Nederland)
- Dhr. R. Vollebregt MRICS (Directievoorzitter BAM Bouw en Vastgoed bv)
- Dhr. H. Crombeen (sectorbestuurder FNV Bouw)
- Dhr. H.F. Swinkels (afdelingshoofd Milieu-, Bouw- en woningtoezicht) (Bouwtoezicht Gemeente Eindhoven)
- Dhr. B. Gieskens (directeur VNconstructeurs)