nieuwspagina

’s Werelds langste voorgespannen liggers via water van Friesland naar Limburg

Auteur: Taco van den Broek Foto: Paul Poels Bedrijfsfotografie 9 juni 2020 Laatste update 20 augustus 2020

Verhogen van de leefbaarheid

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een grootschalige oplossing voor de hoogwaterproblematiek in dit gebied aan de Maas in Noord-Limburg. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is het verhogen van de leefbaarheid in Wanssum. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van een noordelijke Provinciale rondweg, inclusief een brug over de haven van Wanssum. Hiermee wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. Bovendien wordt het industrieterrein ook aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern.

Acht zeer lange liggers

De rondweg wordt ongeveer 3 kilometer lang en loopt met een ruime bocht om de kern van Wanssum en kruist de haven met een nieuw aan te leggen brug. De onderkant van de nieuwe brug ligt op circa 8 meter hoogte boven het maaiveld. Om een grote overspanning mogelijk te maken is de keuze gevallen op de toepassing van acht HKP-kokerliggers. Met een lengte van 69 meter zijn dit de langste voorgespannen liggers die ooit zijn geproduceerd.

Vervoer via water

Door hun lengte en gewicht (iedere ligger weegt 256 ton) kunnen de liggers niet over de weg vervoerd worden. Het transport vindt daarom plaats via het water met behulp van duwboten. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met sectorsecretaris Taco van den Broek. Of lees hier meer.