nieuwspagina

Slanke liggers waarborgen doorrijhoogte

Auteur: Taco van den Broek 9 april 2020 Laatste update 18 mei 2020

Het verkeer op de snelwegen neemt steeds meer toe. Dit zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo bij Almelo. Een goede doorstroming op de snelweg is economisch van grote betekenis voor de regio. Daarom zorgt Rijkswaterstaat, met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio, tussen 2019 en 2025 voor een verbreding. 

Viaducten

Onderdeel van de aanpak is de verbreding van de A1 met extra rijstroken en daarmee ook van vier viaducten: 

  • Het bestaande viaduct Koerhuis over de autoweg N348 bij Deventer 
  • Het bestaande viaduct Wilpsedijk over de autoweg N790 bij Wilp
  • Een nieuw streekoduct Oxersteeg aan de oostzijde van Deventer. Dit betreft een viaduct over de A1, naast het bestaande viaduct voor autoverkeer. Het nieuwe viaduct wordt een passage voor dieren, voetgangers en fietsers. Dit wordt bereikt door de combinatie van een fiets- en voetpad en een groene zone
  • Bij Rijssen wordt het fietsviaduct De Wakels over de autosnelweg geheel vernieuwd
     

Uitdaging

Een behoorlijke uitdaging vormt de uitbreiding van de viaducten Koerhuis en Wilpsedijk. Viaduct Koerhuis is met een totale lengte van bijna 83 meter en drie tussensteunpunten de grootste. Dit viaduct wordt aan de noordzijde uitgebreid met circa vijf meter en aan de zuidzijde met bijna negen meter. Het viaduct Wilpsedijk is met één overspanning van 20,5 meter een stuk kleiner. Dit viaduct wordt aan weerszijden vijf meter uitgebreid. De bestaande dekken liggen onder een afschot van 2%. Dit betekent dat ook de bovenzijde van de verbredingen in dezelfde verkanting aangebracht moeten worden. Bij een verbreding van 9 meter betekent dat dat de onderzijde van de rand van het dek 180 mm lager komt te liggen. Hierdoor wordt het benodigde Profiel van Vrije Ruimte (PVR) van de onderdoorgaande weg niet gehaald.

Oplossing

Om het benodigde PVR toch te halen, is ervoor gekozen om de onderzijde van de liggers in de dwarsdoorsnede horizontaal uit te voeren. Dit betekent dat de constructiehoogte van de liggers richting de rand van het dek steeds kleiner wordt. Nadat alle liggers van de verbreding waren geplaatst, moest er van de 'losse liggers' een geheel gemaakt worden. Dit gebeurde door de stortstroken en de natte knopen tussen de nieuwe liggers te vullen met beton. Nadat het beton voldoende was uitgehard, werd de doorgaande voorspanning aangebracht, waarbij de voorspanning in het veld zo laag mogelijk ligt en bij de tussensteunpunten zo hoog mogelijk. Omdat de ruimte tussen het bestaande dek en nieuwe dekconstructie nog open was, bleef de voorspanning volledig in het nieuwe dekdeel en kon deze ook vrij vervormen zonder krachtwerking te veroorzaken in het bestaande dek. Ook krimp en kruip van de liggers konden vrij optreden. Als sluitstuk werd de stortstrook tussen het bestaande dek en het nieuwe dek gestort. Dit gebeurde in een weekend, waarbij de A1 open bleef voor het verkeer. Wel werd het verkeer in dat weekend zo veel mogelijk naar de middenberm toe gebracht. Op deze manier werden de trillingen in de verhardende stortstrook tot een minimum beperkt, zodat een goede koppeling werd verkregen tussen de nieuwe en bestaande dekken. Nadat de stortstrook de benodigde betonsterkte heeft bereikt werken het bestaande dek en de verbreding constructief samen als één constructie en is de verbreding afgerond. Projectleider Hans ten Voorde: “Tijdens de vele overleggen die Haitsma Beton, Wagemaker en Heijmans gevoerd hebben was altijd het doel om gezamenlijk de beste oplossing te bereiken. Openheid, kritisch zijn naar elkaar, maar wel begrip hebben voor elkaars standpunten hebben bijgedragen aan de goede samenwerking op dit project en hebben geresulteerd in de prachtige verbreding van de kunstwerken.” 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Taco van den Broek via constructief-prefab@betonhuis.nl. Of bekijk gedetailleerde informatie over het project