nieuwspagina

Veilige oversteek voor mens en dier

Auteur: Mirelle van Dijk 22 november 2018 Laatste update 8 augustus 2022

Ecoduct Groenendaal is de naam van het ecoduct over de Brusselse Ring dat beide kanten van het Zoniënwoud met elkaar verbindt. Het  ecoduct past in het Europese LIFE+ OZON-project, dat de versnippering van het Zoniënwoud aanpakt. Sinds vorig jaar kunnen tal van  diersoorten via het ecoduct van het ene naar het andere deel van het woud trekken. Een positief verhaal voor de biodiversiteit en de verkeersveiligheid in de regio. Het ecoduct is 60 meter breed en natuurlijk ingekleed met bomen, struiken, poelen, stobben, boomstammen enzovoort, om de dieren te verleiden het te gebruiken. Om de weggebruiker te laten zien welke dieren gebruik maken van de oversteek, is de onderdoorgang versierd met graffititekeningen van reeën, boommarters, loopkevers, salamanders en vleermuizen. Dat zijn maar enkele van de diersoorten die gebruik maken van dit ecoduct. De tekeningen zijn gemaakt door graffitikunstenaar DZIA. Spanbeton verzorgde de productie, het transport en de montage van de voorgespannen liggers.