nieuwspagina

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Auteur: Taco van den Broek 14 oktober 2019 Laatste update 10 maart 2020

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Het is nu voor alle partijen, opdrachtgevers, (gespecialiseerde) aannemers, gemeenten, kwaliteitsborgers en instrumentaanbieders tijd om in actie te komen en zich voor te bereiden op de invoering van deze wet. 

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van brancheorganisaties die samen ruim 1.800 bedrijven vertegenwoordigen. Deze federatie heeft een informatiebrief over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gemaakt. Hierin staan de hoofdlijnen van de wet. 

Planning Wet kwaliteitsborging 

De Wkb is weliswaar aangenomen, maar daarmee is de wet nog niet ingevoerd. De minister heeft aangekondigd dat pas na de evaluatie van een aantal proefprojecten definitief zal worden besloten over de invoeringsdatum. Voorlopig wordt uitgegaan van 1 januari 2021, gelijktijdig met de Omgevingswet. Als de wet wordt ingevoerd, treedt het nieuwe stelsel van toezicht op het bouwen voor de gevolgklasse in werking. Gelijktijdig worden dan de aangescherpte aansprakelijkheid voor de aannemers en het consumentendossier ingevoerd. Let op: zowel de aansprakelijkheid als het consumentendossier zijn onafhankelijk van gevolgklasse en vergunningplicht en gelden dus voor elke aannemingsovereenkomst. Voor de invoering zal de wet verder in detail worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling. De eerste zal vermoedelijk begin volgend jaar verschijnen.

Proefprojecten

Met de gemeenten is afgesproken dat voorafgaand aan de invoering van de wet zoveel mogelijk proefprojecten worden gedaan om een goede evaluatie van het functioneren van het stelsel te kunnen evalueren en waar nodig bij te stellen. Voor die proefprojecten worden op dit moment de spelregels afgesproken. De proefprojecten zullen voornamelijk gevolgklasse 1 betreffen en worden uitgevoerd met op dit moment voldoende uitgewerkte instrumenten. Het is bovendien van belang dat er een goed projectplan onder elk proefproject ligt, waar de betrokken partijen (opdrachtgever, aannemer, gemeente en kwaliteitsborger) mee akkoord moeten zijn. Iedereen kan initiatiefnemer zijn van een proefproject.