Whitepaper: samen slagvaardiger voor een duurzame betonsector

Duurzaamheidsverslag 2018-2019 Betonhuis Betonmortel

publicatiepagina
Remco Kerkhoven 18 december 2021

Sinds 1990 (referentiejaar conform afspraken klimaatconferentie Parijs 2015) is al veel bereikt op het gebied van CO2-reductie in de betonketen. De betonketen loopt in Nederland wereldwijd voorop in reductie van CO2-emissies en wordt internationaal als proeftuin gezien. Maar gezien de recente ontwikkelingen is extra inspanning vereist.
Goed nieuws: de sector Betonmortel van Betonhuis is er klaar voor.

Versie 3 december 2021

Download de volledige versie