media

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA), wat houdt deze verplichting in?

De opdrachtgevers en aannemers die naar de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) handelen, hebben afgesproken om dit onderwerp op te nemen in de aanbesteding. Dit wordt Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd.