media

Lunchsessie DME

Betonhuis organiseerde op 10 november jl. een digitale lunchsessie. Aanleiding hiervoor waren verschillende vragen en opmerkingen uit de markt met betrekking tot controles van de arbeidsinspecties.