nieuwspagina

Inkoop riolering van beton: graag eenduidige eisen

Auteur: Annemiek Houtman Foto: Betonhuis 10 september 2020 Laatste update 18 december 2020

De sector Riolering van Betonhuis pleit voor het stellen van eenduidige en transparante eisen aan betonnen rioleringsproducten. Zeker als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. “De Beoordelingsrichtlijn Milieuprofielen voor betonnen infraproducten (BRL K11002) kan hierin voorzien”, aldus Annemiek Houtman, sectorsecretaris van Betonhuis Riolering.

De richtlijn geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot de milieukosten van een product. Met deze richtlijn toetst een certificerende instelling of fabrikanten hun producten conform de vereiste milieuprofielen vervaardigen. Dat gebeurde al voor betonnen bestratingsproducten en nu ook voor rioleringsproducten. Het ligt in de verwachting dat meerdere sectoren binnen Betonhuis deze richtlijn gaan hanteren, om zo te zorgen voor meer eenduidigheid rondom duurzaamheid en circulariteit.

Constant kwaliteitsniveau vereist 

Voor rioleringsproducten geldt dat bij hergebruik van materialen het vereiste constante kwaliteitsniveau van beton niet altijd gegarandeerd kan worden omdat dit materiaal niet constant beschikbaar is. De prestatie van het product moet voorop staan; minderwaardige producten brengen een groter risico op milieu- en veiligheidsincidenten met zich mee. Houtman: “De aangesloten producenten vinden dat er geen generieke uitspraak kan worden gedaan over het toepassen van een vast percentage secundair materiaal in de betonrecepturen voor rioleringsbuizen. Dit kan beter projectafhankelijk worden bepaald. Wel zien wij in de uitvraag een prominente rol weggelegd voor de BRL K11002”.

Annemiek Houtman
Pas de Beoordelingsrichtlijn Milieuprofielen voor betonnen infraproducten (BRL K11002) toe

Betonhuis Riolering kiest voor BRL K11002

De sector Betonhuis Riolering onderschrijft en ondersteunt het Betonakkoord, maar is geen voorstander van het voorschrijven van een vervangingspercentage. Dat heeft de sector kenbaar gemaakt in een brief aan BouwCirculair, in reactie op het productblad voor buizen van beton. In plaats hiervan pleit Betonhuis Riolering voor toepassing van de Beoordelingsrichtlijn Milieuprofielen voor betonnen infraproducten BRL K11002. Het ligt in de verwachting dat meerdere sectoren binnen Betonhuis deze BRL gaan hanteren, in navolging van de sectoren Bestrating en Riolering. 

Gelet op de kwaliteitseisen die aan riolering van beton worden gesteld, wijst Betonhuis Riolering generieke eisen aan circulariteit in de vorm van een  vervangingspercentage van de hand. Circulariteitseisen kunnen de kwaliteit en duurzaamheid van rioleringsproducten van beton aantasten. Duurzaamheidswensen van klanten dienen bij voorkeur op projectniveau besproken te worden en in publiek-private samenwerking te worden opgepakt. In de praktijk vergt dit een aanpak op projectniveau, met de ruimte voor partijen om kennis en inzichten te delen en specifieke keuzes te maken.

Bekijk de flyer over de beoordelingsrichtlijn

Download de brief