nieuwspagina

Nijmegen past extra duurzame rioolbuizen toe

Auteur: Annemiek Houtman Betonhuis - Foto de Hamer 21 september 2018 Laatste update 7 november 2018

Nijmegen gaat in de Nijmeegse Haterseveldweg een vuilwaterriool aanleggen met bijzondere rioolbuizen die extra duurzaam zijn; ze zijn gemaakt met gerecycled betonpuin. Een gedeelte van de standaard grondstoffen van beton (grind) wordt vervangen door een speciaal
geselecteerd betongranulaat uit bouw- en of sloopafval.

Duurzamer gaan werken en duurzamere materialen gebruiken doe je niet alleen. Om structureel duurzamer te gaan werken onderzoeken deskundigen, leveranciers en grondstoffenproducenten samen in de Betonketen Arnhem Nijmegen naar mogelijkheden om beton
innovatief te verduurzamen, met behoud van kwaliteit.

Geert Hendriks, coördinator Duurzaamheid bij de gemeente:
"We willen minder energie gebruiken, uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen, duurzame en circulaire materialen gebruiken en een openbare ruimte creëren die mooi is, voor iedereen goed bruikbaar is en lang meegaat.’’

De rioleringsbuizen worden projectmatig geproduceerd met voor dit project een vervangingspercentage van 10%. Hiermee krijgt betonpuin en sloopafval een nuttig, hoogwaardig tweede gebruik en worden minder primaire grondstoffen gebruikt.