nieuwspagina

Plein, afwatering èn stadstuin

Auteur: Annemiek Houtman 17 januari 2019 Laatste update 24 maart 2023

Hörppö, zo heet het plan dat werd bedacht door de Finse ontwerpster Elisa Lähde. Dit ontwerp voorziet in een plein met afwatering, in te richten als stadstuin (groente-  of kruidentuin).

Groene ontmoetingsplek in de stad

Het plein van circa 6 bij 10 meter wordt ingericht als groene ontmoetingsplek in de stad en aangelegd onder een hellingshoek. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar een stelsel van betonnen buizen onder de grond. Deze buizen fungeren als dragende constructie en vertragen en filteren het regenwater. Per buis met een diameter van 1.000 mm bedraagt de opslagcapaciteit 0,8 m3 per meter strekkende buis.

Eenvoudig en kostenefficiënt in aanleg

De maximale regenwatercapaciteit van Hörppö bedraagt 60.000 liter, bij de aanleg van twee ondergrondse niveaus. Het water kan vertraagd worden afgevoerd naar het grondwater, oppervlaktewater of naar de riolering. Hörppö bestaat uit eenvoudige, kostenefficiënte elementen: betonnen buizen, putten, straatmeubilair en bestrating en is goed toepasbaar in de praktijk. Voor meer inspiratie met betrekking tot klimaatadaptatie, zie dossier Riolering en Klimaatadaptatie.