nieuwspagina

Milieuprestaties van bouwproducten

Auteur: Remco Kerkhoven 5 november 2018 Laatste update 7 maart 2024

Milieuprestaties van bouwproducten spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken. Woningen en kantoren worden steeds energiezuiniger en er daardoor wordt milieuwinst bereikt in de vorm van CO2-reductie. Bij de aanvraag voor een bouwvergunning dient de aanvrager tegenwoordig een berekening te overleggen van de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG). De basis voor deze berekening ligt in de resultaten van een levenscyclusanalyse (LCA) van alle bouwproducten die in het ontwerp van een bouwwerk worden gebruikt. Belangrijk daarbij is dat de gegevens waarop de berekeningen zijn gebaseerd op een uniforme bepalingsmethode.

LCA
Producenten die zijn aangesloten bij Betonhuis - sector Stenen en Blokken hebben in 2015 een LCA laten uitvoeren van betonstenen en -blokken in hun toepassing. Daarvoor heeft een externe LCA deskundige de milieu-effecten berekend van 1 m2 buitenspouwblad met betonsteen metselwerk en van 1 m2 binnenspouwblad van metselwerk met betonblokken. De resultaten van deze LCA zijn getoetst op basis van het toetsingsprotocol van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Deze data leveren nu de input voor rekenprogramma’s waarmee de MPG van gebouwen wordt berekend. In vergelijking met de milieuprestatie van andere bouwmaterialen scoort het metselwerk van betonstenen en -blokken bijzonder gunstig.

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken