Whitepaper

Vergelijking bouwmaterialen op duurzaamheidscriteria

publicatiepagina
Betonhuis 26 januari 2023

In de bouw wordt een grote verscheidenheid aan bouwmaterialen gebruikt met verschillende kenmerken. Een belangrijk punt van aandacht is de duurzaamheid van een bouwconstructie. Die is vaak gebaseerd op verschillende normen en richt zich vaak op de eigenschappen van individuele bouwmaterialen.

Betonhuis vindt het van groot belang dat een constructie in zijn totaliteit wordt beoordeeld op basis van feitelijkheden en juiste data. Zo kunnen we weer appels met appels vergelijken. En dat helpt de bouwsector om een afgewogen keuze te maken die bijdraagt aan een kleinere footprint.

Naast de bestaande eisen voor MPG en BENG zint het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op introductie van een nieuwe, aparte normering voor CO2-emissies van materiaalgebruik in bouwwerken. Volgens De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) heeft dit echter geen meerwaarde ten opzichte van de huidige systematiek aangezien CO2-emissies hierin al zijn verwerkt en het de aandacht weghaalt van andere milieueffecten als biodiversiteit en schone lucht.

Betonhuis pleit in plaats daarvan voor de integratie van de BENG en MPG-eisen tot één ‘MPG+’. Zo kan materiaalkeuze en energieverbruik van een gebouw in samenhang beoordeeld worden en een realistischere duurzaamheidsbeoordeling van de constructie worden gemaakt.

Contactpersoon en meer informatie: Remco Kerkhoven remco.kerkhoven@betonhuis.nl

Download de volledige versie