media

Wat is BENG?

De energieprestatie van een woning of gebouw wordt sinds januari 2021 berekend met de NTA 8800. De overheid stelt per 1 januari 2021 BENG als niveau voor de energieprestatie, waarbij aan altijd aan sub-eisen moet worden voldaan (BENG 1 t/m 3). Voor ongekoelde woningen geldt aanvullend een eis voor zomercomfort: TOjuli (BENG 4), waarvoor rekenregels in NTA 8800 zijn opgenomen. Thermische massa van beton werkt positief door in BENG-berekeningen.