nieuwspagina

Duurzame bestrating

Auteur: Taco van den Broek 14 november 2019 Laatste update 22 augustus 2022

Duurzaam aanbesteden, het is de wens van veel opdrachtgevers als gemeenten en provincies. Maar hoe controleer je als opdrachtgever dat duurzaamheidsclaims van producenten geen loze woorden zijn, maar dat daadwerkelijk duurzame producten worden toegepast? De beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ biedt uitkomst.

Daadwerkelijk duurzame producten toepassen

De ruim 60 miljard euro aan goederen en diensten die jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft, moeten veel duurzamer worden. Dat hebben allerlei overheidsorganisaties afgesproken in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dat betekent voor de bouw dat er alleen duurzame materialen toegepast mogen worden en dat materialen die vrijkomen bij onderhoud en renovatie opnieuw in te zetten zijn. Opdrachtgevers, zoals gemeenten en provincies, stellen dan ook bestekken op waarin duurzaamheid een rol speelt. In veel van die bestekken staan eisen op het gebied van circulariteit en de MKI-waarde. MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Het is een fictieve prijs die de kosten weergeeft die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. Om te berekenen hoe hoog de MKI is, wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van een product in zijn toepassing. Hoe lager het bedrag, hoe beter de gekozen oplossing voor het milieu is. Beton heeft een lage MKI; het is een duurzaam bouwmateriaal dat blijvend kan worden hergebruikt, zonder kwaliteitsverlies. 

Van beoordelingsrichtlijn tot certificaat

De beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot circulariteit en MKI. Op basis van de richtlijn kan een certificaat worden afgegeven. Een certificaat krijg je niet zomaar. De producent van betonnen infraproducten stelt een duurzaamheidsverklaring op met betrekking tot zijn betonnen infraproducten. Kiwa beoordeelt vervolgens op de productielocatie welke grondstoffen de producent exact heeft gebruikt en hoeveel energie er is verbruikt tijdens het productieproces. Zo wordt aangetoond dat het door de producent gedeclareerde milieuprofiel overeenstemt met de daadwerkelijk geproduceerde producten. Als een producent aan de eisen van de BRL voldoet, ontvangt hij een certificaat. Het certificaat garandeert dat er bij levering wordt voldaan aan de bestekspecificaties. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking, krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren. 

Herziening richtlijn

Eind 2019 is de beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ herzien. De richtlijn richt zich zowel op ongewapende als gewapende betonproducten. Ook zijn afwateringsconstructies opgenomen.

Meer informatie

De beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ (kortweg BRL K11002) is opgesteld door Betonhuis Bestrating en Kiwa. Kiwa is wereldwijd actief op het gebied van testen, inspecteren en certificeren. Lees er meer over in deze flyer.

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Taco van den Broek (secretaris Betonhuis Bestrating) via bestrating@betonhuis.nl.