nieuwspagina

Aanvullingsblad NEN 8005 gerecyclede cementsteen beschikbaar voor commentaar

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Mark Zijlstra 22 maart 2024 Laatste update 23 maart 2024

Onlangs is de norm NEN-EN 197-6 (Cement met gerecyclede bouwmaterialen) gepubliceerd. Deze nieuwe norm maakt het mogelijk om verschillende cementsoorten toe te passen die gebaseerd zijn op gerecyclede betonresten (RCF), ook wel bekend als gerecyclede cementsteen. Om deze nieuwe norm te integreren in de betonnorm NEN 8005, heeft de normcommissie 353 039 'Beton' een aanvullingsblad opgesteld bij NEN 8005:2022. Tot 15 mei 2024 kan er feedback worden gegeven op het ontwerp van dit aanvullingsblad.

Gerecyclede cementsteen ontstaat als een fijne fractie tijdens het slopen en breken van beton met behulp van geavanceerde breektechnieken. Door deze technieken wordt de cementsteen die aan het toeslagmateriaal kleeft grotendeels verwijderd door een knedend proces. Dit gerecyclede cementsteen kan uitstekend dienen als klinkervervanger bij de productie van cement, wat bijdraagt aan een vermindering van CO2-uitstoot.

Gerecycled cementsteen

Ondanks de voordelen ervan wordt gerecyclede cementsteen niet specifiek genoemd als hoofdbestanddeel in de bestaande cementnorm NEN-EN 197-1. Vandaar dat de aanvullende norm NEN-EN 197-6 is ontwikkeld. Het eerder genoemde aanvullingsblad is gepubliceerd om NEN 8005 in overeenstemming te brengen met deze nieuwe cementnorm. Een belangrijk aspect van dit blad is de introductie van een nieuwe tabel CC1, waarin alle cementsoorten zijn opgenomen.

Aanvullingsblad

Het aanvullingsblad is belangrijk voor alle concrete partijen die bij het ontwerp en uitvoering van betonconstructies betrokken zijn. Denk daarbij aan constructeurs, aannemingsbedrijven, fabrikanten en grondstofleveranciers. Het aanvullingsblad is ter commentaar worden gepubliceerd. Commentaar insturen via www.normontwerpen.nen.nl en zo bijdragen aan de inhoud ervan. Binnen Betonhuis wordt het aanvullingsblad ook besproken. Adviseur Wilfred Oosterling: “Betonhuis juicht elke stap naar verduurzaming en CO2-besparing toe en denkt dat met deze aanpassing zeker een stap gemaakt kan worden in verdere verduurzaming, wat wel een punt van aandacht is dat doordat we nooit weten wat er precies in de aangevoerde cementsteen zit er geen sprake kan zijn van een gereguleerde aanvoer van eenzelfde kwaliteit en samenstelling dat zou een belemmering kunnen opleveren voor exacte berekeningen van het betonmengsel gemaakt  met deze nieuwe cementsoort.”

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken