nieuwspagina

Actieve rol Betonhuis voor een veilige bouwplaats

Auteur: Jan Heuveling 20 juni 2019 Laatste update 25 februari 2020

Veiligheid staat hoog op de agenda van betonproducenten en betoncentrales. Aannemers zijn actief in de taskforce Veiligheid van Bouwend Nederland. Ook opdrachtgevers doen mee. Samen met de grote bouwbedrijven hebben ze de Governance Code Veiligheid op de Bouw (GCV) gestart. Betonhuis en haar leden blijven niet achter en zijn er initiatieven gestart om de veiligheid op de bouwplaats gecoördineerd op de pakken. Tot nu toe was er weinig of geen samenhang en beperkte inbreng van slechts enkele individuele bedrijven. 

Veel veiligheidsinitiatieven opgestart

Een aantal initiatieven zijn gestart door aannemers en opdrachtgevers zoals de GCV. Daarbij waren toeleveranciers niet betrokken. Wel worden nu door de GCV eisen gesteld waaraan leveranciers moeten voldoen, zoals de Generieke Poortinstructie. In een verlengde hiervan zijn er aangesloten aannemers die zelf aanvullende eisen opleggen, bijvoorbeeld aan beveiliging van voertuigen bij achteruitrijden. Ook de werkgroep onder leiding van Aboma ‘Veilig leggen van kanaal- en breedplaatvloeren’ was gestart met inbreng van een enkele leverancier. Betonhuis heeft aangegeven bij diverse organisatie actief en waar nodig gelijkwaardig betrokken te willen zijn. Met de voorzitter van kerngroep Governance Code, Koene Talsma is een gesprek geweest waar bij namens Betonhuis directeur Ron Peters, voorzitter van de VGM-commissie John Engelsman en Jan Heuveling betrokken waren. Ook bij de andere genoemde activiteiten is Betonhuis nu vertegenwoordigd.

Aannemer neemt regie

Voor het veilig leveren en lossen van betonproducten en betonmortel zijn partijen van elkaar afhankelijk. Voor het laden en franco werk leveren ligt de verantwoordelijkheid bij de producent en transporteur. Voor de veiligheid rond en op de bouwplaats dient de aannemer de regie te nemen. Bij eigen vervoer en transporteurs willen chauffeurs behulpzaam zijn maar geen handelingen verrichten waarvoor ze niet bekwaam zijn. Ook de bereikbaarheid, veiligheid op de openbare weg langs het bouwterrein en op de bouwplaats moet gefaciliteerd worden door de aannemer ook die zelf nog niet aanwezig is zoals soms bij heiwerk. Betonhuis-leden en hun transporteurs willen hun aandeel in veiligheid bijdragen en samenwerken met kraanmachinisten en onderaannemers maar de sturing ligt bij de hoofdaannemer.

Actieve rol Betonhuis

Inmiddels is Betonhuis betrokken bij de Aboma-werkgroep Betonproducten met twee vertegenwoordigers, een van VBI en een van Dycore. Een eerste verkennend gesprek heeft plaats gevonden op 14 juni. Er is contact gelegd met de Governance Code en Bouwend Nederland heeft toegezegd Betonhuis te informeren bij ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en toelevering. Voor de werkgroep van TLN heeft Betonhuis een bijdrage geleverd aan een conceptschema voor het leveren en lossen van betonproducten en betonmortel. Dit betreft zowel levering naast de vrachtauto als op de auto voor elementen die niet zelf gelost kunnen worden. Het komend half jaar hopen we dat er binnen de verschillende overlegstructuren afspraken gemaakt kunnen worden. Zodra die er zijn wordt dit gedeeld met alle leden.

Contactpersoon Betonhuis

Paul Ewalds, stuur een e-mail