nieuwspagina

Beton Reinvented afgewezen door commissie Nationaal Groeifonds

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Screenshot persconferentie 30 juni 2023 30 juni 2023 Laatste update 12 juli 2023

Het kabinet trekt € 4 miljard uit voor in totaal 18 Nationaal Groeifondsprojecten uit de meest recente, derde, ronde. Deze pakketten moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Dat maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat op vrijdag 30 juni bekendDe commissie adviseert om geen middelen toe te kennen aan Beton Reinvented, omdat het op meerdere van de beoordelingscriteria onvoldoende scoort.

Op de website van het Betonakkoord is lezen dat de Stuurgroep van Beton Reinvented het nieuws betreurt. Met de aangevraagde financiële middelen had de verduurzaming van de betonketen een aanzienlijke impuls en versnelling gekregen. De Stuurgroep neemt de tijd om de fundamentele opmerkingen van de commissie goed te analyseren. Meer informatie staat op de website van het Nationaal Groeifonds.

Adviesrapport

Het rapport van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds met de uitgebreide toelichting op het advies om vier miljard euro te committeren aan 18 ingediende voorstellen is via deze link te bekijken. De commissie beoordeelde de voorstellen aan de hand van het vooraf gepubliceerde analysekader. De uitleg hierover werd gegeven in de persconferentie.

Het kabinet investeert 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten die moeten zorgen voor duurzame economische groei en welvaart. Dat heeft de ministerraad op 30 juni 2023 besloten op voorstel van minister Micky Adriaansens en minister Sigrid Kaag, die het advies overnemen van de commissie onder leiding van Rianne Letschert. Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Ook zorgt groei voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden.

Beton Reinvented

Het voorstel Beton Reinvented heeft als doel om de productie en het (her)gebruik van beton te verduurzamen, waardoor de impact van beton op de directe omgeving, energie en klimaat minder wordt en maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw niet tot stilstand komen. De activiteiten binnen het voorstel zijn gericht op het heruitvinden van de samenstelling en toepassing van het materiaal beton, de wijze van samenwerking en de afstemming van vraag en aanbod. Indieners hebben de ambitie om vóór 2035 al het nieuwe beton in Nederland circulair en klimaatneutraal te maken, met in de aanloop een reductie van de CO₂-uitstoot van de betonsector met 65 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Het voorstel verenigt partijen uit de gehele betonketen. Opdrachtgevers, leveranciers van grondstoffen, betonmortel en prefab, bindmiddelen en wapening, bouwbedrijven, sloop- en recyclingbedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen zijn betrokken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk, maar in de aansturing is er een centrale rol voorzien voor het TKI Bouw en Techniek.

Meerdere criteria onvoldoende  

De commissie adviseert om geen middelen toe te kennen aan Beton Reinvented omdat het op meerdere van de beoordelingscriteria onvoldoende scoort (zie pagina 204 - 208 van het rapport). De commissie vindt de doelstelling van het voorstel duidelijk geformuleerd en ziet dat alle relevante partijen betrokken zijn en in staat moeten zijn om het voorstel uit te voeren. De commissie concludeert echter dat de economische impact van het voorstel onvoldoende is aangetoond. Daarbij heeft de commissie twijfels over de effectiviteit van de voorgestelde projectaanpak om de CO₂-uitstoot in de betonketen te verminderen. Het voorstel lijkt te veel nadruk te leggen op een aanbodgestuurde benadering en te weinig op marktvraaggestuurde benaderingen. Dit is volgens de commissie zorgwekkend omdat het grootste deel van het budget bestemd is voor use-cases, oftewel innovatieprojecten uit de markt. Deze projecten moeten leiden tot implementatie van nieuwe normen en standaarden, maar het is niet duidelijk hoe deze worden afgedwongen.

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter