kennispagina

Beton storten in de zomer

Auteur: Wilfred Oosterling Foto: Betonhuis 17 juni 2023 Laatste update 22 juni 2023

Is er een hittegolf aangekondigd? Let dan op. Weersomstandigheden zijn van invloed op de sterkteontwikkeling van betonmortel. Zo kan het nodig zijn om het betonmengsel op het laatste moment nog aan te passen door de veranderende weersomstandigheden. Dit verschilt per jaargetijde en vraagt om een goede communicatie en nauwe samenwerking tussen aannemer en betontechnoloog.

In de zomer gelden andere maatregelen, met name bij hoge temperaturen (omgevingstemperaturen boven 25°C). Zo neemt de verwerkbaarheid van betonmortel bijvoorbeeld sneller af. Een maatregel is om waar nodig een vertrager toe te voegen aan de betonmortel. Door extra controles uit te voeren kan ook de druksterkte in de gaten gehouden worden; deze kan ook afnemen bij hogere temperaturen. Er kan ook onnodig waterverlies door verdamping plaatsvinden, waardoor het extra van belang is om het beton vochtig te houden en goed na te behandelen. Tijdig beginnen met afwerken kan daarnaast een versneld opstijfgedrag tegengaan. Wanneer de betonmortel een te hoge temperatuur heeft, kan de betonmortel vooraf worden gekoeld of de gestorte betonconstructie worden verwarmd.


Oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen
 

Oorzaak en mogelijk gevolg      

Maatregelen    

Verwerkbaarheid van betonmortel neemt sneller af

Zo nodig vertrager toevoegen aan de betonmortel                   

Verminderde toename van druksterkte

Controle op druksterkteontwikkeling    

(Onnodig) waterverlies door verdamping, met name door schrale wind en/of directe zonnestraling

Extra aandacht voor vochtig houden en nabehandelen

Versneld opstijfgedrag

Tijdig beginnen met afwerken

Te hoge betonmorteltemperatuur

Koeling van de betonmortel (vooraf) of verwarming van de gestorte betonconstructie

Temperatuurschok door het nabehandelen met 'koud' water: (extra) risico op scheurvorming

Nabehandelen met water van gelijke omgevingstemperatuur

Weerfasen

De nationale norm NEN-EN 13670 – ‘het vervaardigen van betonconstructies’ vervangt de NEN 6722. De weerfasen, voorheen vastgelegd in de laatstgenoemde norm, worden hierin niet meer beschreven. NEN heeft deze norm ingetrokken, maar er kan nog steeds naar verwezen worden. In de NEN 8670 – welke nog in ontwikkeling is - worden de weerfasen ook beschreven, maar deze is nog niet beschikbaar. Elke fase hoort bij een bepaalde gemiddelde en minimumtemperatuur en aan elke fase zijn specifieke maatregelen gekoppeld. (Bron: NEN-EN 13670)

Download de poster 

De bij Betonhuis aangelosten bedrijven geven advies en hebben een poster ontwikkeld. Download de poster, print de poster uit en hang deze op in de bouwkeet.  

Download de poster 

 

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM