nieuwspagina

Betonakkoord en Bouwakkoord Staal: samen met Overheid op weg naar een duurzame bouwsector

Auteur: Persbericht Betonakkoord Foto: Betonakkoord 3 november 2023 Laatste update 11 november 2023

Het Betonakkoord en Bouwakkoord Staal zetten samen met de Nederlandse overheid om de duurzaamheid van de bouwsector te bevorderen. Op 31 oktober 2023 hebben vertegenwoordigers van beide akkoorden een concreet verzoek ingediend bij Minister Harbers en Staatssecretaris Heijnen, met als doel het realiseren van uniforme prestatie-eisen in bouwcontracten. Dit initiatief is gericht op het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van circulariteit in de beton- en staalsector, terwijl we ons richten op het bereiken van duurzaamheidsdoelen rond 2030.

Beton en staal zijn de meest gebruikte bouwmaterialen in Nederland en dragen aanzienlijk bij aan de CO2-uitstoot en de afvalproblematiek. Het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal hebben beide ambitieuze plannen ontwikkeld om deze sectoren te verduurzamen, waarbij de focus ligt op circulariteit, efficiëntieverbetering en kostenreductie. Om deze plannen op grote schaal te kunnen implementeren, is actieve betrokkenheid van de overheid van essentieel belang.

Uniforme prestatie-eisen en harmonisatie

De beton -en staalsector pleit  voor de harmonisatie van prestatie-eisen in bouwcontracten, waarbij innovatieve opdrachtgevers innovatieve aanbestedingen kunnen doen. Het uniform maken van deze eisen in contracten biedt tal van voordelen, waaronder het creëren van een eerlijk speelveld, het waarborgen van voorspelbaarheid en zekerheid in de markt, en het ondersteunen van grootschalige implementatie van innovatieve technologieën.

Plan naar Tweede Kamer

Wij roepen de overheid op om een wettelijke regeling te treffen waarmee de contracteisen worden gestandaardiseerd en aangescherpt in de toekomst. Op dit moment hanteren de meeste opdrachtgevers traditionele normen, maar om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken, moeten deze eisen ambitieuzer worden. Minister Harbers en Staatssecretaris Heijnen hebben positief gereageerd op ons verzoek en zullen de komende maanden werken aan een plan dat aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Samenwerking noodzakelijk

Tijdens de ontmoeting met de bewindspersonen hebben de vertegenwoordigers het belang van samenwerking tussen de overheid en de bouwsector benadrukt om de rol van beton en staal bij het bevorderen van duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Er is nog onvoldoende publiek bewustzijn over de mogelijkheden van beton en staal om bij te dragen aan duurzaamheid. We zullen samen met de overheid en de markt werken aan het vergroten van het publieke bewustzijn over de positieve impact van deze bouwmaterialen op onze samenleving.

Meer informatie

Komen er aanbestedingseisen? Kabinet belooft onderzoek (bron: Cobouw)

Persbericht Betonakkoord (bron: Betonakkoord)

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter