nieuwspagina

Betonhuis is betrokken bij onderzoek 'selectief slopen' TU Delft en RWS

Auteur: Sacha van Hout naar onderzoek van Marija Nedeljkovic, Erik Schlangen, Sonja Fennis Foto: Betonhuis 20 januari 2022 Laatste update 23 januari 2024

TU Delft en Rijkswaterstaat ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe methode om vóór het afbreken van betonconstructies het beton te karakteriseren zodat het hergebruikt kan worden. Adviseur Paul Ewalds heeft zitting in het User Comité, een werkgroep die kennis inbrengt om met ‘gezond’ beton vóór het slopen te scheiden van ‘aangetast’ beton.

Nieuwe methode voor het selectief slopen van betonconstructies 

Beton wordt nu voor een groot deel niet selectief gesloopt. ‘Steenachtig materiaal’ dat vrijkomt bij sloop is daardoor maar zeer beperkt toepasbaar in nieuw beton en wordt veelal toegepast als wegfundering. Indien er wel selectief gesloopt wordt (volgens BRL SVMS-007), zijn er verschillende kwaliteiten terug te winnen. Paul Ewalds: "Volgens de regels van de circulaire economie dienen die zo hoogwaardig mogelijk te worden toegepast. Voor sloop de kwaliteit beoordelen en een strengere kwaliteitscontrole dienen er voor te zorgen dat ook toepassing in hoogwaardige betonproducten of betonmortel mogelijk wordt". 

Wat houdt de methode in?

Door gebruik te maken van een betonidentificatietechniek, met een soort röntgenapparaat en ultrasone pulssnelheidstests, kan de chemische samenstelling en sterkte van de te slopen beton onderzocht worden. Dit noemen we karakteriseren. Bij het testen van de chemische samenstelling van verhard beton ligt de uitdaging in het herkennen van cementpasta, het fijne toeslagmateriaal en het grove toeslagmateriaal. Eerder onderzoek toonde aan dat de huid van een betonconstructie uit drie lagen bestaat, de cementhuid, de mortelhuid en de betonhuid. Men gaat er vanuit dat met het testen van de chemische samenstelling van het oppervlak (eerste huidlaag) het cementtype kan worden bepaald, terwijl het testen van de chemische samenstelling van interne lagen het type toeslagmateriaal oplevert.

Wat doen we met de karakteriseringsgegevens?

De beton karakteriseringsgegevens komen in een database waarna algoritmes gemaakt worden om automatisch de kwaliteit van de te slopen beton te bepalen. De methode zorgt ervoor dat slopers via selectief slopen en recycling in staat zijn de betonreststroom beter af te stemmen aan de behoefte van de betonindustrie. Hoogwaardige betonreststromen kunnen dan weer in hoogwaardige beton worden toegepast. Volgens het Betonakkoord dienen namelijk alle betonreststromen terug geleid te worden naar de betonindustrie voor hergebruik.  

Welke kennis heeft Betonhuis ingebracht?

Ter ondersteuning van het project dat door de TU Delft en Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd levert Betonhuis een bijdrage. Paul Ewalds nam eerder deel aan Uitvoeringsteam Betonreststromen van het Betonakkoord, en maakt met die expertise nu deel uit van het zogenaamde User Comité. Met deze expertise zorgt Betonhuis ervoor dat de betonindustrie een reststroom krijgt van een hoge kwaliteit, welke de betonindustrie ook kan gebruiken en toepassen. Sloop en recycling is nu nog grotendeels gericht op betonreststromen voor andere toepassingen. 

Paul Ewalds
Volgens de regels van de circulaire economie dienen die zo hoogwaardig mogelijk te worden toegepast. Voor sloop de kwaliteit beoordelen en een strengere kwaliteitscontrole dienen er voor te zorgen dat ook toepassing in hoogwaardige betonproducten of betonmortel mogelijk wordt.”

Welke resultaten komen uit het onderzoek? 

De verwachte resultaten zijn:

  • Een uitgebreide database over de eigenschappen van beton
  • Een aanpak voor betonoorsprong- en kwaliteitsidentificatie vóór de sloop van een betonconstructie
  • Automatische bepaling van de betonkwaliteit op basis van de algemene betoneigenschappen die zijn opgeslagen in de database
  • Een gestructureerde aanpak voor slim slopen, sorteren en aanbieden van betonpuin op basis van gelijkwaardige kwaliteit en bekende herkomst
  • Na het recyclen van betonelementen van bekende herkomst en kwaliteit kan gerecycled materiaal worden opgeslagen in afzonderlijke bulkopslag

Wat kan de betonindustrie met deze methode?

In het Betonakkoord zijn kwantitatieve doelstellingen vastgesteld om samen met marktpartijen recycling in 2030 te maximaliseren. Echter sloop en recycling is niet gericht op toepassing in beton. Betonhuis wil zorg dragen dat de reststroom hoogwaardig en een gelijkblijvende kwaliteit heeft, waardoor de betonindustrie de betonreststroom zo hoogwaardig mogelijk kan hergebruiken. Paul Ewalds: “Het is belangrijk dat er aandacht is voor hoge kwaliteit betonreststromen, specifiek bruikbaar voor hergebruik in nieuw beton. Mogelijk brengt dit hogere kosten voor sloop en recycling met zich mee, maar het leidt wel tot hogere kwaliteit toepassingen en betonproducten in de beoogde circulaire economie.”
 

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel