nieuwspagina

Betonhuis tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Auteur: Persbericht SEB Foto: Betonhuis 30 oktober 2023 Laatste update 19 december 2023

Michel Dutrée, voorzitter Betonhuis heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) getekend. Betonhuis tekent samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en andere branche- en netwerkorganisaties. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken, wat goed is voor natuur, gezondheid en klimaat. 

Het Betonakkoord heeft ervoor gezorgd dat de betonsector kon aansluiten bij het convenant. De basis daarvoor was de notitie van Betonakkoord en Bouwakkoord Staal: “De ontwikkeling en implementatie van zero-emissie wegtransport van beton en staal in de bouw”. In de notitie staat een voorstel vanuit de markt. Door het stikstofvraagstuk is het noodzakelijker dan ooit om verduurzaming te bereiken in de bouwsector. Het ondertekenen van dit convenant is een hele belangrijke stap om perspectief te bieden bij bouwprojecten. De routekaart geeft de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. 

Emissieloos materieel 

In de routekaart staat het tempo waarmee de komende jaren schoner en emissieloos materieel wordt uitgevraagd. Lichter materieel zal daarbij eerder emissieloos worden dan zwaarder of specialistisch materieel. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat we de doelstellingen op het gebied van natuur (stikstof), klimaat (CO₂) en schone lucht (fijnstof en stikstof) kunnen halen door steeds slimmer en meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten. Met het convenant verbinden partijen zich aan de routekaart.  

1 miljard euro beschikbaar

De Rijksoverheid stelt ruim 1 miljard euro voor de periode tot en met 2030 beschikbaar voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw gericht op werk-, voer- en vaartuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de ondernemers in de bouwsector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Een zogenoemde Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro moet er voor zorgen dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten. Tot slot ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ door procesmaatregelen, prefab en andere tools.

Samen stappen zetten

Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Een succesvolle transitie naar een schone en emissieloze bouw kan alleen door goed samen te werken met partijen die in de bouw actief zijn. Daarom is het mooi dat we het tijdens onze conferentie over duurzame mobiliteit in de stad dit met elkaar hebben afgesproken. Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land. Door het stikstofvraagstuk is het extra belangrijk om stappen te zetten naar de verduurzaming in de bouwsector. Met dit akkoord krijgt de sector een beeld van wat ze in de komende jaren kunnen verwachten, waardoor de zich kunnen voorbereiden. We zien al de eerste resultaten: bij steeds meer bouwprojecten wordt emissieloos en schoner materieel gebruikt. Bouwbedrijven zijn innovatief en dragen op een vernieuwende manier bij aan de grote woningbouwopgave, de (vervangings)opgave van infrastructuur, de energietransitie én het verlagen van emissies.”

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit

De convenant Schoon en Emissieloos Bouwen werd, samen met twee andere convenanten over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en een Centraal Loket Ontheffingen Zero Emissiezones, ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Leidraad ‘Schoon en emissieloos bouwen in de aanbesteding’

De leidraad ‘Schoon en emissieloos bouwen in de aanbesteding’ van het CROW helpt opdrachtgevers die het Convenant ondertekend hebben om op laagdrempelige wijze de emissie-eisen uit de Routekaart SEB op te nemen in de aanbestedingstukken. Leden van Betonhuis kunnen hiermee worden geconfronteerd. Het is geen verplichting de afspraken uit het convenant enkel op de wijze van deze leidraad uit te voeren. Maar deze leidraad draagt wel bij aan een uniforme aanpak voor het bieden van het handelingsperspectief aan marktpartijen. Tot slot helpt de leidraad ook opdrachtgevers en marktpartijen (betonbedrijven) die het convenant niet hebben ondertekend, maar wél aan de slag willen of moeten met schoon en emissieloos bouwen. Download de leidraad.

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM