nieuwspagina

Betonhuis werkt mee aan ‘handvat duurzaam materiaalgebruik 2023’.

Auteur: Sacha van Hout 19 juni 2023 Laatste update 28 juni 2023

Betonhuis heeft een rol gehad in de update van het ‘handvat duurzaam materiaalgebruik 2023’. In het handvat staat o.a. informatie over wetgeving duurzaam materiaalgebruik, kansen in de ontwerp-, bouw- en onderhoudsfase en duurzame varianten van bouwmaterialen. Betonhuis heeft graag meegewerkt aan de tabellen 'duurzame varianten per bouwmateriaal' waarin onder andere opties over recycling en hergebruik worden beschreven. 

Het ‘handvat duurzaam materiaalgebruik’ omvat verschillende aspecten, waaronder:

  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de veranderende eisen van opdrachtgevers.
  • Praktische tips en aandachtspunten voor duurzaam materiaalgebruik tijdens elke fase van een bouwproject.
  • Rekeninstrumenten die kunnen worden gebruikt om duurzaam materiaalgebruik in bouwprojecten te beoordelen.
  • Een overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw, inclusief informatie over keurmerken en beschikbare duurzame varianten.
  • Praktijkvoorbeelden die laten zien hoe duurzaam materiaalgebruik succesvol kan worden toegepast.

Het handvat biedt inzichten en richtlijnen op al deze gebieden om professionals in de bouwsector te ondersteunen bij het implementeren van duurzaam materiaalgebruik in hun projecten.

Circulair bouwen

Het belang van circulair bouwen staat buiten kijf, met de focus op het efficiënt omgaan met grondstoffen en het verminderen van de milieubelasting van materialen. Hoewel circulair bouwen veel discussies oproept, is het essentieel om duidelijke definities en meetmethoden vast te stellen, evenals randvoorwaarden om circulair werken mogelijk te maken. 

Het landelijke beleid in Nederland, zoals vastgelegd in 'Nederland circulair in 2050', wordt uitgewerkt door het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (TT CBE). Dit team adviseert de overheid over wet- en regelgeving en werkt samen met het Platform CB23 om sectorbrede afspraken te maken voor circulair bouwen. Betonhuis ondersteunt het Rijksbeleid Circulaire Economie en het Transitieteam CBE. “Het is belangrijk om materialen te beoordelen aan de hand van objectieve meetbare circulaire doelen en om sectorbrede afspraken te maken over meten en aantonen, gunningscriteria, ontwerpen en het vastleggen van materiaaldata. Als Betonhuis zijn wij actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van circulair bouwen. We streven naar een duurzame bouweconomie en het handboek draagt daar aan bij”, aldus Remco Kerkhoven, adviseur communicatie Betonhuis

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978