nieuwspagina

Brancheorganisatie Betonhuis versterkt de route naar duurzaam beton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Freepick 22 juni 2023 Laatste update 14 augustus 2023

Betonhuis verstevigt haar activiteiten die kennisuitwisseling mogelijk maakt voor direct aangesloten bedrijven en andere organisaties. In de vernieuwde organisatie werken verschillende teams samen aan één doelstelling: de versnelde verduurzaming van de gehele betonketen. Deze opgave is allesbehalve eenvoudig, zoals wel duidelijk werd tijdens de algemene ledenvergadering van Betonhuis op 21 juni jl. Het is essentieel dat Betonhuis alles in het werk stelt om de sector te verduurzamen; essentieel voor de sector, voor de bouwopgave en dus ook voor de samenleving. 

Verduurzaming werd tijdens de laatste algemene ledenvergadering uitvoerig besproken, evenals het vertrek van het Cement&BetonCentrum en de doorontwikkeling naar een nieuwe organisatiestructuur. Onderlinge flexibiliteit, eenduidige communicatie en de coördinerende rol van Betonhuis staan daarbij centraal. De kracht van de aangesloten verenigingen wordt dan ook naar de buitenwereld gecommuniceerd. De huidige verenigingsstructuur past niet meer bij wat de maatschappij van de sector verwacht. Voorzitter Michel Dutrée ligt de stap toe: “Betonhuis krijgt een identiteit waarin projecten worden opgestart in wisselende teams, waarbij Betonhuis coördineert en faciliteert. Hierin zijn flexibiliteit, openheid en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers van belang voor het slagen van het project.”

Michel Dutrée, voorzitter Betonhuis
Zoals elke toekomstbestendige organisatie is Betonhuis constant in beweging. Met deze nieuwe stap gaan we de uitdaging van vandaag en morgen aan. Wij zijn ambitieus en steken de hand uit naar iedereen die de verduurzaming van de betonketen als doel omarmt.

Bedrijven kunnen rechtstreeks lid worden van Betonhuis en hebben daarnaast de keuze om lid te worden van een aangesloten vereniging. Belangrijke voordelen van deze stap zijn de flexibiliteit naar nieuwe bedrijven en de toename van motivatie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap bij de leden. Met een gezamenlijke kracht op één onderwerp kunnen doelstellingen gerealiseerd worden die anders voor de afzonderlijke partijen niet haalbaar zijn. “Denk daarbij aan transport op waterstof, demontabel bouwen of het vinden van alternatieve bindmiddelen”, aldus Dutrée. De voorzitter ziet ook projectteams die zich meer zullen bezighouden met korrelpakking, slanker ontwerpen, digitalisering en 3D-printen. Betonhuis richt zich op de grote opgaven van vandaag én van morgen. 

Betonakkoord

Betonhuis blijft zich inzetten voor het Betonakkoord en de organisatie geeft in verschillende teamsamenstellingen vorm aan de uitvoering daarvan. De motivatie voor die uitvoering is ook te zien aan de vele projecten die bedrijven hebben ingediend in het kader van de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds. Ten slotte hopen de leden van Betonhuis van harte dat het kabinet de aanvraag honoreert, zeker met het oog op de enorme bouwopgave die de sector en de samenleving te wachten staat. “Zoals elke toekomstbestendige organisatie is Betonhuis constant in beweging. Met deze nieuwe stap gaan we de uitdaging van vandaag en morgen aan. Wij zijn ambitieus en steken de hand uit naar iedereen die de verduurzaming van de betonketen als doel omarmt”, aldus Dutrée.

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i.
joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter