nieuwspagina

Concrete Future Pavilion van de GCCA maakt indruk tijdens COP28

Auteur: Betonhuis communicatie, bron GCCA Foto: GCCA 18 december 2023 Laatste update 19 december 2023

Voor het eerst was de GCCA met een paviljoen aanwezig op een klimaatconferentie. Rondom het paviljoen, genaamd Concrete Future in de blauwe zone op COP28, organiseerde de GCCA diverse activiteiten. De blauwe zone is waar nationale afgevaardigden, politici en ambtenaren aanwezig zijn, onderhandelingen plaatsvinden en belangrijke beslissingen worden genomen. Betonhuis is lid van de GCCA en in dit artikel staan de belangrijkste punten van COP28.

Het paviljoen is mogelijk gemaakt door: Gensler, ACI en NEU, CEMEX, Heidelberg Materials, Holcim, CEM CCUS en The International CCS Knowledge Centre. Er werden 18 evenementen georganiseerd in het paviljoen die vooral waren gericht op de netto-nul routes, de rol van CCUS en de rol van beton als basis voor de gebouwde omgeving.

Voortgangsrapport netto nul op COP28

Het Concrete Future Pavilion van de GCCA zat stampvol tijdens de lancering van het voortgangsrapport netto nul van de wereldwijde cementindustrie op 2 december, een cruciaal moment aan het begin van COP28. Deelnemers uit verschillende delen van de wereld, waaronder vertegenwoordigers uit de industrie, overheid en de gebouwde omgeving, waren aanwezig. Het rapport biedt een uitgebreide update over de voortgang van de decarbonisatie die de industrie heeft geboekt, twee jaar na de Concrete Future 2050 Netto Nul Routekaart. Het behandelt onderwerpen zoals vooruitgang in emissiereductie, innovatie, natuur en biodiversiteit, evenals interventies van belangrijke stakeholders, waaronder,  UNIDO, de Canadese overheid, LeadIT en Mission Innovation. Via deze link is het rapport te bekijken en een opname van de introductie op COP28 is hier vinden.

Doorbraak kennisdeling op de COP28

Cement en beton zijn essentiële bouwmaterialen voor moderne infrastructuur en deze spelen een sleutelrol bij het leveren van duurzame huisvesting die over de hele wereld nodig is om aan de UN SDG's te voldoen. Onder leiding van Canada en de VAE zal een nieuw initiatief landen helpen bij het delen van beste praktijken op het gebied van duurzaam beleid en andere maatregelen om de sector te decarboniseren. Thomas Guillot, CEO van GCCA; Fernando Gonzalez, president van GCCA en CEO van Cemex; Dr. Nicola Kimm, CSO Heidelberg Materials; en Raj Narayanan, CMO van Ultratech Cement, voegden zich bij Catherine Stewart, de klimaatgezant van Canada, bij de officiële lancering rondom de kennisdeling. Dergelijke initiatieven benadrukken de inzet van de GCCA en haar leden voor een duurzame en koolstofarme toekomst in de cement- en betonsector, wereldwijd.

CCUS in Spotlight at COP28

Koolstofafvang, gebruik en opslag (CCUS) is een van de cruciale hefbomen op onze 2050 Net Zero Routekaart, die naar verwachting goed is voor 36% van de totale emissiereducties. De GCCA werkt samen met partners om ervoor te zorgen dat CCUS een belangrijk thema was in het programma op COP28. Er vonden vijf  discussies plaats, waarvan vier in samenwerking met CEM CCUS, over onderwerpen als CCUS als sleutellever om de industrie te decarboniseren, Creëren van CO2-opslag- en transportinfrastructuur, Beleidskader mogelijk maken om CCUS in de cementsector te versnellen en Het wereldwijde ambitieniveau verhogen voor koolstofbeheer: de Carbon Management Challenge. Meer over deze CO₂-verlagende technieken en alternatieve routes staat op onze themapagina of lees meer op de website van GCCA

CSC ook aanwezig op COP28

Andrew Minson, directeur van GCCA, en lid van de Concrete Sustainability Council (CSC, zie themapagina), sprak ook tijdens COP28. De sessie ging over circulair ontwerpen in het kader van de Concrete Sustainability Council, Architecture 2030, Arup en ICLEI. Andrew sprak over de bebouwde omgeving. Deze is verantwoordelijk voor de helft van het wereldwijde gebruik van hulpbronnen, sloopafval uit de bouw is goed voor bijna 40% van het totale vaste afval en ongeveer 45% van de broeikasgasemissies is afkomstig van de productie en consumptie van hulpbronnen en materialen. De circulaire economie maakt het koolstofarm maken mogelijk en vermindert het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Daarom is het nodig om de verschuiving van een lineaire ‘take-make-waste’-economie naar een circulair ‘reduce-reuse-recycle’ in de gebouwde omgeving te versnellen. Deze discussie ging over hoe de verschuiving naar circulaire gebouwen kan worden versneld en wat de rol van innovatieve betonoplossingen (inclusief ontwerp, materialen, afvalbeheer) kan zijn om deze verschuiving te verwezenlijken. De sessie was er ook gericht om de samenwerking tussen partners te stimuleren om zo de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving wereldwijd succesvol op te schalen en de verschillende obstakels die nog moeten worden overwonnen om deze opschaling te bereiken. 

Bekijk ook onze themapagina

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978