nieuwspagina

"De uitvoering van het Betonakkoord komt in een stroomversnelling"

Auteur: Betonakkoord, bewerking Remco Kerkhoven Foto: Screenshot webinar 22 november 2021 Laatste update 25 november 2021

De betonsector gaat volop inzetten op CO2 arm en circulair beton. Het zijn de speerpunten in de opschalingsfase van het  Betonakkoord. Dit betekent dat naast de kerngroep uit de betonketen, bouwsector, opdrachtgevers en overheid, iedereen in de beton- en bouwsector hier nu mee te maken gaat krijgen. Tijdens de uitzending van Studio Beton Digitaal van de Betonvereniging gaf voorzitter Jacqueline Cramer een presentatie met de stand van zaken.

Jacqueline Cramer wijst op het belang van het innovatieprogramma Betonakkoord waarin twee thema’s centraal staan: duurzaam beton (CO2 arm en circulair) en het testen en ontwikkelen van innovaties die binnen 1 tot 5 jaar toepasbaar zijn. Ook het duurzaam ontwerpen en bouwen met beton, het toepassen op grotere schaal in praktijk kwam aan de orde. Het natuurlijk kapitaal is geborgd in CSC en de industrie is bezig met sessies Aan de slag met het Betonakkoord. Kortom: er is veel gebeurd. 

Innovatieprogramma

Van de 21 voorstellen die zijn ingediend voor thema ‘Duurzaam beton en levensduurverlenging’ zijn zeven voorstellen gematcht met opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Noord-Holland en Gemeente Amersfoort. De innovaties op het gebied van gewapend geopolymeerbeton worden in samenspraak met Rijkswaterstaat en BouwCirculair ondergebracht in een serie proeftuinen, om ervaringen eenvoudiger te kunnen delen en gezamenlijk te komen tot een uniforme manier van testen, monitoren en valideren. Na afloop van de testprocedures worden de innovaties voor validatie ingediend bij het Betoninnovatieloket. Met de validatie spreken de opdrachtgevers uit dat de innovatie volwassen is en toegepast kan worden in de projecten. Zodra er meerdere validaties zijn van soortgelijke producten zal een CROW/CUR Aanbeveling worden opgesteld om de toepassing verder op te kunnen schalen.

Op woensdag 17 november organiseerde de Betonvereniging een digitale uitzending met Frans Timmermans. De boodschap van Frans Timmermans werd gevolgd door een verdiepend gesprek met o.a. Dorien Staal, Ronel Dielissen-Kleinjans en Jacqueline Cramer. Zij spreekt (15:17) over de stand van zaken Betonakkoord.

Regelgeving

Een veel genoemde belemmering voor het kunnen opschalen van innovaties is het ontbreken van regelgeving of beter gezegd, de belemmering die de huidige regels vormen voor innovatieve toepassingen. Zo zijn er verschillende voorstellen ingediend voor alternatieve bindmiddelsystemen, waarvan in het laboratorium de prestaties al zijn aangetoond. Binnenkort start een werkgroep van het Betonakkoord aan het opstellen van spelregels voor de prestatiebeoordeling van beton en betontoepassingen. Deze regels sluiten aan bij de validatieprocedure van het Betoninnovatieloket.

Jacqueline Cramer
De uitdrukkelijke wens van marktpartijen was om een gelijk speelveld te creëren. Opdrachtgeven, zowel publiek al privaat, moeten hetzelfde uitvragen.

MKI-plafondwaarden 

De opdrachtgevers die het Betonakkoord hebben ondertekend nemen de gepubliceerde plafondwaarden van juni 2021 op in hun aanbestedingsprocedures. Binnenkort verschijnt de handreiking Duurzaam inkopen van beton met de MKI, die de opdrachtgevers een basisstructuur biedt voor de aanbesteding. De handreiking is een uitwerking van de PIANOo handreiking Inkopen met de Milieukostenindicator. De handreiking zal worden gepubliceerd op de website van het Betonakkoord. De genoemde plafondwaarden zullen tot 2030 elke 2 jaar stapsgewijs dalen. Meer over MKI.