nieuwspagina

Innovatieve betonproducten kunnen vanaf heden gevalideerd worden

Auteur: Persbericht CROW Foto: Betonhuis 7 mei 2021 Laatste update 24 september 2023

Tijdens InfraTech 2021 werd het Betoninnovatieloket al aangekondigd. Het is een initiatief van opdrachtgevers en marktpartijen, verbonden aan het Betonakkoord. Met het Betoninnovatieloket kunnen innovatief beton en innovatieve betonproducten sneller woden toegepast.

Het Betoninnovatieloket geeft een onafhankelijk oordeel over de geclaimde prestaties van innovatieve betonproducten, zodat opdrachtgevers vertrouwen kunnen hebben in de geclaimde eigenschappen. Dit onafhankelijke oordeel wordt gevormd door deskundigen uit verschillende organisaties, onder leiding van CROW.

Als het product gevalideerd is, krijgt het een certificaat en wordt dit vermeld op de website van het Betoninnovatieloket. Eenmaal gevalideerd kan het product bij meerdere opdrachtgevers worden toegepast en in aanbestedingen worden aangeboden.

Albert Haveman, CROW
“Ik ben trots dat het Betoninnovatieloket nu operationeel is. Met het loket hopen wij de toepassing van innovatief beton te kunnen versnellen. Met grote opgaves als de bouwagenda en de vervangings- en renovatieopgave hebben we innovaties hard nodig om de doelen te halen.”

Voor wie is het Betoninnovatieloket van belang?

Dit Loket is van belang voor opdrachtgevers vanuit centrale overheden zoals Rijkswaterstaat, voor decentrale overheden zoals provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, en voor woningcoöperaties en projectontwikkelaars. Ook voor opdrachtnemers en productontwikkelaars is dit Loket van belang, waaronder: leveranciers van grondstoffen voor de betonindustrie, producenten van betonproducten en betonmortels, recyclebedrijven, aannemers die betonproducten en betonmortels toepassen en advies- en ingenieursbureaus. Het betreft daarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers actief in vier toepassingsgebieden van beton: woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infra.

Kennissessies Betonhuis

Het Betonakkoord is een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei in de bouwketen. Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten gemaakt. Alles is zó voorbereid dat de resultaten ervan uitgevoerd kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routes laten zien dat het mogelijk is om in 2030 50 tot 60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd toeslagmateriaal) terug te brengen in nieuwe producten. Deze kunnen worden aangemeld bij het innovatieloket.

Webinars

Betonhuis komt met een serie van elf kennissessies om een versnelling te geven aan duurzaam beton in Nederland. Voor de één kan de overstap naar duurzaam beton niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever nog op nieuwe technieken, vindt het minder urgent of weet niet welke mogelijkheden er zijn. Om klimaatverandering tegen te gaan is het wel belangrijk dat we minder energie gebruiken, minder CO2 uitstoten en meer circulair denken.
 

Aan de slag met het Betonakkoord

 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978