nieuwspagina

Kijk terug: updatebijeenkomst Betonakkoord

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Screenshot uitzending Betonvereniging 30 september 2022 Laatste update 2 oktober 2022

Op woensdag 28 september organiseerde de Betonvereniging een updatebijeenkomst over het Betonakkoord. Te gast was Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord. Er waren meer dan tachtig deelnemers aanwezig.

Jacqueline opende de online bijeenkomst: “Wat omhelst het Betonakkoord en waar staan we nu? Ik neem u nog even mee terug in de tijd. Marktpartijen, publieke en private opdrachtgevers en de overheid hebben de ambitie om in tien jaar tijd de betonsector geheel te verduurzamen. We streven per 2030 naar ten minste 49 procent CO₂-reductie, en dat alle betonreststromen uit sloop geheel circulair voor hergebruik teruggaan in de bouw of worden gerecycled.” De voorzitter van het Betonakkoord liet daarna in haar presentatie de resultaten zien. Het akkoord gaat volop inzetten op CO₂-arm en circulair beton. Het plan van aanpak is gereed en de opbouwfase is  afgerond. “Op dit moment zitten wij in de opschalingsfase en dat betekent dat naast de kerngroep van 82 ondertekenaars uit de betonketen, bouwsector, opdrachtgevers en overheid, iedereen in de beton- en bouwsector hier nu mee te maken gaat krijgen. Ondertekeningen hoeft niet meer, meedoen wel. En als u met de monitoring mee doet. Dan krijgt u een tool met bruikbare informatie over uw eigen betonproducten’, aldus Cramer.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord
Om te kunnen vaststellen of de doelen van het Betonakkoord worden behaald, is een vorm van monitoring nodig. De monitoringstool voor de betonproducerende bedrijven is gereed. Doet u mee?"

De monitoringstool voor betonproducerende partijen

De monitoringstool is een webapplicatie die gebaseerd is op de ‘benchmark CO₂-emissie in gebruik’ van de sector Betonmortel. Het systeem sluit aan op de huidige marktinformatiesystemen en is toegankelijk voor alle betonproducerende partijen in Nederland. Tijdens de updatebijeenkomst was dit een vraag in de chat. Jacqueline Cramer beantwoordde de vraag: "Vanuit het Betonakkoord doen wij een beroep op alle betonproducerende bedrijven, niet-leden en leden van Betonhuis. Deelname aan de monitoring is gratis".   

In de rapportage naar I&W komen:

  • De totale betonproductie (betonmortel, betonproducten en grondstoffen)
  • Overzicht CO₂-emissie van het totaal aan deelnemende bedrijven
  • Inzicht in het totaalgebruik van secundaire grondstoffen en daarbij specifiek het gebruik van betonreststromen zoals betongranulaat

Per productgroep:

  • Inzicht in de totale CO₂-emissie
  • Informatie per productgroep over het totaal gebruik van secundaire grondstoffen en specifiek betongranulaat

Eigen rapportage en voordeel voor het deelnemende bedrijf: 

  • CO₂-emissie per eenheid betonmortel / betonproduct
  • Gebruik secundaire grondstoffen

Bekijk de video

(de informatie over de monitoringstool begint bij 10:05, contactpersoon: Jeroen de Vrieze)

Contactpersoon