nieuwspagina

Kijk terug: webinar Betonakkoord over Beton Reinvented bij het Nationaal Groeifonds

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 19 februari 2023 Laatste update 1 juli 2023

Op woensdag 22 februari van 14:30 tot 15:30 organiseerde het Betonakkoord een digitale update bijeenkomst. Een groot deel van deze bijeenkomst ging over het ingediende voorstel bij het Nationaal Groeifonds: Beton reinvented.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Daar plukken alle Nederlanders uiteindelijk de vruchten van. Economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat iedereen meer te besteden hebben. Daarmee kunnen wij ook blijven investeren in bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering.

Nederlandse bouwambitie

De Nederlandse overheid heeft een grote bouwambitie. In de komende 8 jaar moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Om deze woningen bereikbaar te maken, moet ook de benodigde infrastructuur worden aangelegd. Daarnaast is de onderhoudsopgave (Vervanging & Renovatie) aan de bestaande infrastructuur in Nederland groot; in de komende 10 jaar moeten meer dan 214.000 kunstwerken worden onderhouden. Geen enkel bouwmateriaal kan alleen de benodigde hoeveelheden dekken die nodig zijn voor deze enorme opgave. Beton is een de basis voor deze opgave, lees ook de whitepaper van betonhuis.

Verduurzaming cement -en betonsector

De Nederlandse cement -en betonsector en de gehele keten innoveert. In samenwerking met een groot aantal vertegenwoordigers van de overheid en de betonketen is daarom een voorstel opgesteld en ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Voor dit programma Beton reinvented hebben alle partijen in de betonketen zich verenigd om een fundamentele systeemverandering te realiseren. Het nieuwe TKI Bouw en Techniek zal een centrale rol gaan spelen in het operationaliseren van dit programma. Lees hier de samenvatting van het voorstel op de webiste van het Betonakkoord.

Digitale Bijeenkomst

Het doel van deze Betonakkoord bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te stellen van de vorderingen en resultaten die zijn geboekt. Voorzitter Jacqueline Cramer gaat in op de volgende onderwerpen:

  • het voorstel Beton reinvented dat is ingediend bij het Nationaal Groeifonds;
  • sturing via aanbestedingseisen van de opdrachtgevers.
  • circulariteitseisen en MKI plafondwaarden 2023
  • Emissieloos transport 

Cobouw podcast

“Neem de vernieuwers als startpunt, anders gaat het verduurzamen van beton niet gebeuren.” Dat zei Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en sinds 2018 voorzitter van het Betonakkoord, in de laatste podcast doorzagen van de Cobouw. "We willen in 2050 beton CO2-neutraal zijn, maar we willen ook versnellen en hebben de ambitie om dit al in 2030 te realiseren. Ook willen we 100 procent van het gesloopte beton terug te brengen in nieuwbouw."  Diverse koplopers in de betonsector staan volgens haar in de startblokken om grote sprongen te maken met het verduurzamen van beton. “Er zijn nog slechts drie knelpunten die we moeten oplossen”, zegt Cramer “Standaarden om nieuwe betonproducten sneller te toetsen, uniforme aanbestedingseisen én een geld.” Hoeveel geld? En wat is haar oproep aan het kabinet? En hoe ervaart Cramer de betonsector? Luister de podcast en kom meer te weten over de Groeiaanvraag.

Kijk webinar terug

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978