kennispagina

Krimp in beton

Auteur: Communicatie Betonhuis, bron: Betonpocket Foto: Betonhuis 19 februari 2019 Laatste update 27 augustus 2023

Naast vervorming door externe krachten (druk, trek, wringing en afschuiving) vervormt beton ook onder invloed van interne krachten zoals krimpen en zwellen ten gevolge van capillaire krachten. Krimp ten gevolge van vochtverlies is een van de belangrijkste oorzaken van scheurvorming en dus schade aan betonconstructies.

Betontechnologisch onderscheiden we diverse vormen van krimp veroorzaakt door vochtverlies, afhankelijk van het stadium van de verharding van beton. Volgend overzicht geeft enig inzicht.

Vormen van krimp in beton
Type Mechanisme Invloedsfactoren Opmerkingen
Plastische krimp Ontstaat door het verdampen van aanmaak­water vanuit de nog plastische betonspecie. Met name klimatologische factoren als relatieve vochtig­heid, windsnelheid en temperat­uur zijn van invloed op de verdampingssnelheid. Plastische krimpscheuren zijn meestal slechts enkele centimeters diep.
Verhardings- of chemische krimp De som van het volume aan cement en water is groter dan het volume van de daar­uit gevormde hydratatieproducten. De soort en hoeveelheid cement. Deze vorm van krimp veroorzaakt microscheur­vorming in de cement­steen.
Autogene krimp Een bijzondere vorm van verhardingskrimp: bij een zeer lage wcf wordt door de toenemende hydratatie al het aanvankelijk beschikbare water langzaam opgebruikt. Vooral van belang bij een wcf < 0,40. Een hoog pastagehalte, in combinatie met een lage wcf, vergroot de autogene krimp.
Uitdrogingskrimp Is het gevolg van het verdampen van het niet-gebonden water in het beton via de capillaire poriën. Uitdrogingskrimp hangt voornamelijk af van de relatieve vochtigheid van de omgeving, afmetingen van het betreffende bouwdeel en de beton samenstelling. Het fenomeen 'uitdrogings­krimp' is onlosmakelijk met de toepassing van cement verbonden.
Bron: Betonpocket 2020
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN