kennispagina

Model-werkplan Schoonbeton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Betonhuis 30 september 2019 Laatste update 21 november 2023

In CUR-Aanbeveling 100 wordt aanbevolen om een werkplan schoonbeton op te stellen. Betonhuis heeft hiervoor een model-werkplan opgezet, dat hieronder gratis te downloaden is. In CUR-Aanbeveling 100 zelf wordt verwezen naar dit model.

Download het Model-werkplan Schoonbeton

Dit model-werkplan is afgestemd op in het werk gestort schoonbeton in de oppervlakteklasse B1 ‘glad, grijs, zonder nabewerking’. Voor al het andere dan ‘glad, grijs, zonder nabewerking’ geldt oppervlakteklasse B9. Bij de opzet van een werkplan voor schoonbetonwerk dat valt in oppervlakteklasse B9 moet vooral ook gebruik worden gemaakt van referenties zoals projecten en publicaties en van proefstorten.

Het werkplan moet voor de start van de uitvoering ter toetsing aan de opdrachtgever worden aangeboden. Gekwalificeerde aannemers en producenten hebben ervaring met het werken met kwaliteits- c.q. werkplannen. Bij de selectie van de opdrachtnemer is het van belang dat deze de ervaringen en de referenties van de uitvoering van schoonbeton kan overleggen.

Bij het model-werkplan horen ook model-keuringsformulieren voor zowel in het werk gestort als geprefabriceerd. Opsteller van het model-werkplan is ing. Henk Oude Kempers, gerespecteerd expert in kwaliteitsbeheersing voor schoonbeton. Zijn brede kennis en ervaring komen op deze wijze ten goede aan betonbouwend Nederland.

Downloads

Bewerkbare bestanden (Word en Excel-files) zijn hier te downloaden:

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM