kennispagina

Sterkteklasse van beton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Betonhuis 19 december 2018 Laatste update 25 november 2023

De sterkteklasse is een aanduiding waarin de sterkte van beton wordt uitgedrukt. De sterkteklasse is gekoppeld aan de karakteristieke kubusdruksterkte en cilinderdruksterkte na 28 dagen en wordt uitgedrukt in N/mm2. De sterkteklasse is vaak al in het bestek opgenomen en wordt voorgeschreven door een constructeur.

Welke sterkteklassen zijn er voor beton?

In de betonvoorschriften NEN-EN 206-1 en NEN 8005 staan de sterkteklassen beschreven. De sterkteklasse wordt door de constructeur bepaald en is gebaseerd op de 28-daagse druksterkte, uitgedrukt in N/mm². Hij zal deze ook vastleggen in de projectspecificatie. De reguliere sterkteklassen lopen van C12/15 t/m C100/115. Beton vanaf C53/65 wordt hogesterktebeton genoemd. De waarde waarmee in constructieberekeningen wordt gerekend, is een afgeleide van de sterkteklassen. Hoe deze rekenwaarde van de druksterkte wordt bepaald, staat in EN 1992 gespecificeerd. 

Aanduiding sterkteklasse 

De sterkteklasse wordt aangeduid met C gevolgd door cijfers X/Y, waarin:

  • C = afkomstig van het woord Concrete;
  • X = fck;cil = karakteristieke cilinderdruksterkte in N/mm2. Gemeten aan cilinders met een diameter van 150 mm en een hoogte van 300 mm (h/d =2)
; 
  • Y = fck;kub = karakteristieke kubusdruksterkte in N/mm2. Gemeten aan kubussen met een ribbe van 150 mm, gevolgd door twee getallen.

De sterkteklassen voor lichtbeton worden aangeduid met de letters LC (Lightweight Concrete). 

Beton Licht beton
C12/15      LC12/13
C20/25 LC20/22
C30/37  LC30/33
C35/45 LC40/44
C45/55 LC50/55
C55/67 LC60/66
C60/75 LC70/77
C70/85 LC80/88
C80/95  
C90/105   
C100/115  
Sterkteklasse beton volgens de NEN-EN 206-1  

Betonpocket 

In de Betonpocket wordt de sterkteklasse ook behandeld, zie hoofdstuk 2.2 Betonspecie zal in de loop der tijd sterkte ontwikkelen. De snelheid waarmee de sterkte toeneemt is in het begin groot, maar neemt in de tijd gezien af, tot een zekere eindwaarde is bereikt. De snelheid, de duur en de eindwaarde van de sterkteontwikkeling zijn afhankelijk van de speciesamenstelling en de verhardingscondities. Omdat zowel de speciesamenstelling als de verhardingscondities nagenoeg oneindig kunnen variëren, is omwille van de beheersing van het ontwerp- en bouwproces de sterkteklasse ingevoerd. Meer informatie over de Betonpocket. 

Betonlexicon

In de betonvoorschriften NEN-EN 206-1 en NEN 8005 zijn voor beton sterkteklassen vastgelegd. Zoals aangegeven wordt aangeduid met de letter C (van concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal staat voor de karakteristieke cilinderdruksterkte, het tweede getal staat voor de karakteristieke kubusdruksterkte. NEN-EN 206-1 kent voor normaal en zwaar beton zestien sterkteklassen. Voor lichtbeton kent NEN-EN 206-1 een indeling in veertien sterkteklassen. Deze sterkteklassen worden aangeduid met de letters LC (van lightweight concrete), eveneens gevolgd door twee getallen. Meer informatie op Betonlexicon.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN