activiteit

Webinar: Opdrachtgevers aan zet voor duurzaamheid in de betonsector

Foto
Free Pick, bewerking Betonhuis
Locatie
Webinar 10:00
14 februari

Het Betonakkoord, samen met de betonsector en -keten, heeft de afgelopen vijf jaar hard gewerkt om grote stappen richting duurzaamheid te zetten. Nu is het tijd voor opdrachtgevers om deze ambitieuze plannen voor CO₂-reductie en circulariteit te omarmen en in hun contracten op te nemen. Vanaf januari 2024 bundelt een brede groep opdrachtgevers hun krachten om vernieuwing in de betonketen te stimuleren, samen met innovatieve marktpartijen.

Het uitgangspunt is duidelijk: de ervaringen en verbeteringen van de voorlopers zullen binnen 2-3 jaar de norm worden voor de hele markt, het zogenaamde 'peloton'. Het Betonakkoord voert gesprekken met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om deze prestatie-eisen voor het 'peloton' te harmoniseren en wettelijk te verankeren. Dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de hele betonketen.

Roadmap CO₂ Betonhuis

Betonhuis heeft tijdens een inspirerende themabijeenkomst de aftrap gegeven voor de uitvoering van de CO₂-Roadmap Beton. Deze roadmap heeft als doel een aanzienlijke CO₂-reductie in beton(mortel)producten te realiseren tegen 2030. Betonhuis streeft naar een CO₂-reductie van 25 tot 30 procent in de productie ten opzichte van 2022 en richt zich op opschaling van de gehele betonketen. Dit sluit aan bij de ambities van het laatste fase van het Betonakkoord.

De CO₂-Roadmap richt zich op haalbare doelen tot 2030, gebaseerd op bestaande technieken en ontwikkelingen. Zes betonproductgroepen hebben ambitieuze CO₂-reductiedoelen voor 2030 opgesteld, variërend tussen 25% en 30% ten opzichte van 2022. Het behalen van deze doelen is afhankelijk van factoren zoals de beschikbaarheid van nieuwe bindmiddelen, voldoende grondstoffen en medewerking van opdrachtgevers en constructeurs. Deze groepen zijn ook aan zet.

Webinar ontwikkelingen Betonakkoord 

Wie meer wil weten over deze ontwikkelingen, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar "Betonakkoord: De opdrachtgevers zijn nu aan zet!" dat wordt gehost door Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord. Het webinar vindt plaats op woensdag 14 februari van 10:00 tot 11:00 uur. Er is ruim tijd ingepland om vragen van deelnemers te beantwoorden.

Bekijk het webinar

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978