nieuwspagina

9 meter hoge betonwanden voor opslaghal van biomassa

Auteur: Redactie Betonhuis. Foto's: NOE-Bekistingtechniek b.v. 22 mei 2018 Laatste update 9 maart 2020

Een goed voorbeeld van duurzaam bouwen geeft energieleverancier Eneco. Op de plaats waar eens een kolencentrale stond, wordt een klimaatneutrale biowarmte-installatie gebouwd die de inwoners van Utrecht en Nieuwegein van warmte gaat voorzien. NOE-Bekistingtechniek stelde de bekisting voor de betonwanden samen.

Betonnen wanden voor biowarmte-installatie

De nieuwe biowarmte-installatie van Eneco is gesitueerd naast de snelweg A2. Hierdoor zijn de aanvoerroutes van de biomassa zo kort mogelijk. De vergunning is verkregen voor een installatie waarmee 60MWth aan duurzame warmte kan worden opgewekt. Deze installatie wordt gestookt op biomassa. De bouw van de installatie bestaat uit twee fases. De eerste fase is momenteel in aanbouw en is naar verwachting eind maart 2019 gereed. Vanaf dan kunnen de eerste klanten in Utrecht en Nieuwegein van duurzame warmte worden voorzien. De bouw van de tweede fase is optioneel en zal mogelijk later volgen. Als ook deze tweede fase wordt gebouwd, zullen er maar liefst 45.000 klanten in Utrecht en Nieuwegein van duurzame warmte worden voorzien. Als brandstof voor de nieuwe installatie wordt gebruik gemaakt van reststromen hout uit regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud. Voor de opslag hiervan wordt een opslaghal gebouwd

Betonnen wandconstructie van 9 meter hoog

De hal bestaat uit een betonnen constructie van 60 meter lang en 30 meter breed. De betonnen wanden krijgen een hoogte tot 9 meter. Op deze betonnen bak met een inhoud van 18.000 m3 wordt een circa 12 meter hoge staalconstructie geplaatst die wordt afgewerkt met gevelpanelen. De uitvoering van het bouwkundige deel hiervan is via een meervoudige, onderhandse aanbesteding gegund aan De Vries en Verburg Bouw. De betonmortel wordt geleverd door Mebin, lid van Betonhuis - sector Betonmortel. De opslaghal met aangrenzende stortkelders van 3,50 m diep wordt gebouwd op heipalen. Het totale vloeroppervlak van de opslaghal bedraagt circa 1.800 m2. Voor de 9 meter hoge wanden zocht de aannemer naar een mogelijkheid om de wanden in één keer te kunnen storten. NOE-Bekistingtechniek bood een oplossing met de NOEtop paneelbekisting en de zware NOE BKS schoorstempels. De bekistingpanelen worden ook ingezet voor het in het werk storten van de stortkelderwanden.

NOEtop panelen met BKS-schoren

De toegepaste NOEtop-panelen zijn hoofdzakelijk grootvlak-panelen van 5300 x 2650 mm en 3310 x 2650 mm die worden gecombineerd met liggende panelen van 1325 x 2650 mm. Het hoogte- en breedteraster van de panelen is doorlopend, zodat deze naar wens staand en liggend te combineren zijn. Door de elementen te combineren, kan de gehele wandhoogte met één kist worden opgebouwd. De inzet van de grootvlakpanelen zorgt ervoor dat de montagetijd tot een minimum beperkt kan blijven. De afmeting van de panelen staat bovendien garant voor een grote stijfheid van de bekisting. De toelaatbare betondruk voor NOEtop-panelen bedraagt 60/88 kN/m².

Voor het stellen van de wandbekisting worden zware BKS-schoren toegepast, die tevens dienen voor de windbelasting. De schoren hebben een lengte van circa 9800 mm en worden aan de betonvloer verankerd.

Hoge bouwsnelheid en strakke afwerking

Om een hoge bouwsnelheid te realiseren en optimaal gebruik te maken van het materieel, wordt gewerkt met twee stelkisten en één sluitkist. Hierdoor kan tijdens het storten van het ene wanddeel, de kist voor de volgende stort al worden voorbereid met wapening. Na het ontkisten worden twee paneelkisten van 2,65 en 10 meter hoog in één kraanbeweging verplaatst. De BKS-schoren blijven daarbij aan het paneel bevestigd, zodat na de verplaatsing direct kan worden doorgewerkt. Per stort kan op deze manier circa 20 meter betonwand worden gerealiseerd.

Alle bekistingen zijn voorzien van nieuwe betonplexplaten voor een zo glad mogelijk betonbeeld als eindresultaat. De strakke afwerking is met name van belang om te voorkomen dat de biomassa kan inwerken op het beton en zo de wapening kan aantasten. Ook aan de buitenzijde is het betonbeeld zeer strak. Dat beeld wordt nog eens versterkt door het fraaie centerpenpatroon van de bekisting en de blind geschroefde betonplexplaten.

NOE-Bekistingtechniek b.v.