nieuwspagina

Beton storten bij warm weer

Auteur: Remco Kerkhoven 22 juli 2019 Laatste update 25 februari 2020

Betonverwerkers opgelet! Neem maatregelen bij het storten van beton bij warme temperaturen. "Bevochtig de ondergrond. Draag handschoenen. En draag, ondanks de hitte, beschermende kleding." Dat advies geeft Paul Ewalds, sectorsecretaris Betonhuis Betonmortel tegen iedereen die tijdens warme dagen beton aan het verwerken is.

Beton droogt sneller uit als het warm is

Het is volgens Ewalds goed om stil te staan bij de risico’s van het warme weer. “Bij beton heb je nu eenmaal te maken met wisselende weersomstandigheden. Die zijn allemaal van invloed op het materiaal. Beton droogt sneller uit bij hoge buitentemperaturen. Maar er zijn genoeg manier om scheuren of andere ellende te voorkomen." Dat is precies waar de betonmortelfabrikanten van het Betonhuis op in zetten: het goed voorlichten van hun afnemers. “De verwerkbaarheid van beton tijdens hete dagen heeft aandacht nodig”, gaat Ewalds verder. “Als je het net gestort beton zomaar in de zon laat bakken dan heb je kans op uitdroging en scheurvorming. Onze aangesloten betonmortelcentrales hebben daar ook een poster voor. Die wordt veel gebruikt in Nederland.”

Paul Ewalds, sectorsecretaris Betonhuis Betonmortel
De verwerkbaarheid van beton tijdens hete dagen heeft aandacht nodig

Tips om problemen te voorkomen 

Oorzaak en mogelijk gevolg

Maatregelen

Verwerkbaarheid van betonmortel neemt sneller af

Zo nodig vertrager toevoegen aan de betonmortel in overleg met Betoncentrale

Verminderde toename van druksterkte

Controle op druksterkteontwikkeling

(Onnodig) waterverlies door verdamping, met name door schrale wind en/of directe zonnestraling

Extra aandacht voor vochtig houden en nabehandelen

Versneld opstijfgedrag

Tijdig beginnen met afwerken

Te hoge betonmorteltemperatuur

Koeling van de betonmortel (vooraf) of verwarming van de gestorte betonconstructie

Temperatuurschok door het nabehandelen met ‘koud’ water: (extra) risico op scheurvorming

Nabehandelen met water van gelijke omgevingstemperatuur

 

Download de poster 

De bij Betonhuis aangelosten bedrijven geven advies en hebben een poster ontwikkeld. Download de poster, print de poster uit en hang deze op in de bouwkeet.  

 

Contactpersoon Betonhuis

Paul Ewalds, stuur een e-mail