kennispagina

Betonnen paalfunderingen

Auteur: Foto: Vroom Funderingstechnieken 22 juli 2019 Laatste update 17 oktober 2021

Een groot deel van de Nederlandse bodem heeft een relatief slappe ondergrond. Daardoor is een betonnen paalfundering meestal noodzakelijk. De keuze van het type fundering wordt bepaald door de belasting, de ondergrond en verschillende uitvoeringsaspecten. 

Funderingspalen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht. De keuze voor grondverwijderend (boren) tegenover gedeeltelijk grondverdringend of geheel grondverdringend (heien, trillen) wordt meestal bepaald door de gewenste draagkracht van de palen, de bodemopbouw, de kosten van het paalsysteem en de terreinomstandigheden.

Grondverdringend funderingspalen

Hier wordt de paal met een hei- of trilblok in de grond geslagen en wordt de grond rondom de paal opzij geduwd. Hierdoor wordt de grond rondom de paal verdicht. Het heien veroorzaakt geluid- en trillingshinder voor de omgeving en soms ontstaat schade aan naburige bebouwing. Geheel of gedeeltelijk grondverdringende palen veroorzaken geen opgeboorde grond die moet worden afgevoerd. 

Weinig grondverdringing

Bij relatief slanke palen wordt de grond slechts weinig opzij geduwd. Er ontstaan minder trillingen, maar ook de draagkracht is relatief kleiner. Geheel of gedeeltelijk grondverdringende palen veroorzaken geen opgeboorde grond die moet worden afgevoerd. Bij (licht) verontreinigde grond kan dit een belangrijke economische afweging zijn. 

Grondverwijderend funderingspalen

Door de grond bij het inbrengen van de paal te verwijderen, treedt geen verdichting van deze grond op. Er ontstaan weinig trillingen. Bij grondverwijderde geschroefde palen (uitzondering buisschroefpalen) wordt na het aanbrengen van betonmortel een wapeningskorf van beperkte lengte in het bovenste deel van de paal aangebracht. 

  Soort Diameter Lengte
Grondverwijderend/geschroefd  Mortelschroefpalen
Avegaarpalen
Schroefboorpalen 
Ø 300 mm tot
Ø 1000 mm 
35 m1 
  Buisschroefpalen  Ø 380 mm tot
Ø 900 mm 
35 m1 
Grondverdringend/geschroefd
gedrukt 
DPA-palen, Omegapalen  Ø 260 mm tot
Ø 510 mm 
26 m1 
  Atlaspalen  Ø 310 mm tot
Ø 610 mm  
30 m1 
  Fundexpalen, Bovipalen  Ø 380 mm tot
Ø 520 mm
35 m1 
Grondverdringend/geheid  Vibropalen  Ø 275 mm tot
Ø 610 mm 
35 m1 
  HSP-palen  Ø 170 mm  16 m1

De voordelen van gestorte betonnen funderingspalen:

 • Bij verschillende systemen van in de grond gevormde palen zijn trillingen en geluidsoverlast beperkt.
 • De lengte van in de grond gevormde palen kan eenvoudig worden gevarieerd.
 • Plaatselijke afwijkingen zijn gemakkelijk op te vangen. Er bestaan grondverdringende palen met geheide hulpbuis of met geschroefde hulpbuis. Bij grondverwijderende schroefpalen wordt gebruikgemaakt van een avegaar.
 • Bij grondverwijderende boor- of diepwandpalen zijn grote afmetingen mogelijk. Gebruik van tijdelijke steunvloeistof zorgt voor voldoende stabiliteit van de ondergrond.
 • De levertijd van in het werk gestorte betonpalen is minimaal. De aanvoer van materieel is maatgevend voor de start van de productie. Er is minder kans op stagnatie.
 • De palen kunnen gemakkelijk door (zeer) vaste tussenlagen op diepte worden gebracht.
 • De ronde vorm van in de grond gevormde palen resulteert in een optimaal draagvermogen. Het ruwe oppervlak van de paalschacht zorgt voor een goede aanhechting van de grond.
 • Door computergestuurde technieken krijgt men inzicht in de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het geleverde product.
 • De mengselsamenstelling is goed af te stemmen op een eventueel agressief milieu in de bodem. Toepassing van hoogovencement en een grotere dekking zorgen voor een grote duurzaamheid. De samenstelling van de betonmortel kan zodanig worden gekozen dat er geen ontmenging optreedt. Dit wordt bereikt door een laag watergehalte en de toepassing van vul- en hulpstoffen.
 • In de grond gevormde palen worden niet getransporteerd. Er is geen hijs- en transportwapening vereist. Tijdens de uitvoering is weinig opslagruimte nodig.
 • De prijsstelling is concurrerend met andere paalfunderingtechnieken.