kennispagina

Betonnen vloertypen

In Nederland worden verschillende betonnen vloertypes toegepast. In bijna alle soorten vloeren kan het beton thermisch worden geactiveerd. Welk systeem voor een bepaalde toepassing geschikt is, hangt af van de (functionele) eisen die het gebruik eraan stelt, constructieve randvoorwaarden en de voorgestelde bouwmethode.

Overzicht betonnen vloertypen

In de betonnen vloertypen varieert de ligging van de leidingen onderin tot bovenin (of beide), al naar gelang er een voorkeur is voor koelen (leidingen aan de plafondzijde, dus onderin het vloerpakket) dan wel verwarmen (leidingen aan de vloerzijde, dus bovenin het vloerpakket) of een tussenvorm. Ook kan er worden gekozen tussen vooraf (in de fabriek) aanbrengen van de watervoerende leidingen of installeren van een al dan niet prefab leidingenregister op de bouwplaats. 

  Vloertype 
  Bron: Thermisch Actieve Gebouwen
1 Ter plaatse gestort 
2 Breedplaatvloer 
3 Breedplaatvloer met gewichtbesparende maatregelen 
4 Staalplaatbetonvloer 
5 Vleugelplaatvloer 
6 Kanaalplaatvloer 
Sandwitchbreedplaatvloer 
Volle-diktevloer 
Staalbalkbetonvloer

Ter plaatse gestorte betonvloer 

De volledig in het werk gestorte betonvloer, ook wel monolietvloer genoemd, is een traditionele uitvoeringswijze van een betonconstructie en kent vele doorontwikkelde varianten. Een monoliet afgewerkte betonvloer kan thermisch worden geactiveerd door in de constructie een watervoerend leidingnet in op te nemen. Vrijwel altijd heeft dit leidingnet uitsluitend een verwarmingsfunctie (vloerverwarming). Deze vloer wordt aan de onderzijde geïsoleerd.

Een volledig in het werk gestorte verdiepingvloer van beton vinden we in de tunnelgietbouw, maar wordt ook in project- of systeembekisting uitgevoerd. Bij tunnelgietbouw worden wanden en verdiepingvloer in één arbeidsgang gestort. Volledig in het werk gestorte vloeren bieden de meeste ruimte en flexibiliteit voor het aanbrengen van leidingen, ventilatiekanalen en riolering. In veel gevallen kunnen deze elkaar zelfs kruisen. Dit betekent een efficiënt verloop van leidingen en mogelijk een besparing in capaciteit. Het aantal koppelingen in het netwerk voor verwarming- en/of koelleidingen kan tot een minimum worden beperkt. Alle werkzaamheden worden ingepast in het arbeidsproces op de bouwplaats (zie tekening 1).

Breedplaatvloer

De breedplaatvloer is samengesteld uit relatief dunne, geprefabriceerde betonnen vloerelementen en een groot deel in het werk gestort beton. De vloerelementen zijn voorzien van traditionele wapening of voorspanwapening. Nadat de vloerelementen in het werk zijn geplaatst en de overige benodigde wapening is aangebracht, wordt een constructief meewerkende betonlaag op de vloerelementen gestort. Op deze manier wordt een betonvloer verkregen die vergelijkbaar is met een vrijdragende betonvloer die geheel in het werk is gestort (zie tekening 2).

Breedplaatvloer met gewichtbesparende maatregelen

Er zijn gewichtsbesparende varianten van de breedplaatvloer op de markt. Hierbij is slim gebruik gemaakt van de mechanische eigenschappen, waar trek en druk zich boven- en onderin de doorsnede afspelen. In het relatief spanningsloze middendeel zorgen kunststof bollen of potten of elementen van polystyreen ervoor dat ruimschoots op materiaal – en dus op gewicht - kan worden bespaard. Hier is er een grote vrijheid in het plaatsen van de leidingen: in de schil, op de schil, halverwege tussen de gewichtsbesparende elementen en bovenin de vloer, in de fabriek dan wel op de bouwplaats bevestigd op dan wel onder het bovennet (zie tekening 3).

Staalplaatbetonvloer

De staalplaatbetonvloer bestaat uit een geprofileerde dunne staalplaat, die constructief samenwerkt met een daarop gestorte betonvloer. De staalplaat fungeert als werkvloer tijdens de uitvoering en als bekisting en wapening voor het betonpakket. Bovenop het constructieve betonpakket wordt nog een afwerklaag aangebracht, waarin de watervoerende leidingen worden opgenomen. Feitelijk lijkt dit systeem meer op vloerverwarming dan op betonkernactivering, omdat een staalplaat minder accumulerend vermogen bezit dan een betonschil. Via de leidingen kan desgewenst ook worden gekoeld (zie tekening 4).

Vleugelplaatvloer

De vleugelplaatvloer is een combinatie van breedplaatvloer en kanaalplaatvloer. In het midden van deze vloerplaat bevindt zich een kanaalplaatvloer. Aan weerszijden bevinden zich betonschillen – 'vleugels' - als in een breedplaatvloer. De watervoerende leidingen zijn in de fabriek in de doorlopende onderschil ingestort. De koppelingen tussen de leidingen van elk element worden in het werk aangebracht. De open ruimtes kunnen worden volgestort met beton, afgewerkt met een constructieve dekvloer op zwaluwstaartplaten of plaatmateriaal of dichtgelegd met een verhoogde computervloer. Deze vloer is geschikt voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw (zie tekening 5).

Kanaalplaatvloer

Een kanaalplaatvloer heeft een rechthoekige doorsnede die van holle kanalen is voorzien. Dit type vloer is toepasbaar van begane-grondvloer tot en met dakvloer. Er zijn gewapende en voorgespannen varianten leverbaar. Er bestaan twee mogelijkheden voor het aanbrengen van de watervoerende leidingen. Aanvankelijk werden de leidingen op het werk in de zogenoemde druklagen aangebracht. Sinds enkele jaren kan (bij dunnere vloeren) ook het 'droge' systeem worden toegepast. De watervoerende leidingen worden dan in de fabriek in de onderschil aangebracht. In het werk worden deze leidingen onderling gekoppeld (zie tekening 6).

Dubbele breedplaatvloer

Het principe van een dubbele breedplaatvloer bestaat uit een 'sandwich' van twee op elkaar liggende breedplaatvloeren, die door tralieliggers op een vaste afstand van elkaar worden gehouden. De betonschillen zijn voldoende dik om elk een zelfstandig werkend pakket aan watervoerende leidingen op te nemen. Op deze wijze kan het koelen – in de onderschil – geheel worden gescheiden van het verwarmen – in de bovenschil. Deze vloer wordt voornamelijk toegepast in bedrijfspanden (zie tekening 7).

Overige vloertypen

De volle-diktevloer is een vloer waarin de constructieve wapening en het benodigde leidingwerk geheel in de fabriek zijn opgenomen. Dit vloertype wordt hoofdzakelijk gebruikt in eengezinswoningen, voor zowel verdiepings- als zoldervloeren. De staalbalkbetonplaatvloer bestaat uit betonplaten waarin stalen IPE-liggers met de onderflens zijn ingestort. Deze IPE-liggers dragen de totale vloerbelasting. Het systeem wordt afgewerkt met een topvloer, die bestaat uit kunststof elementen dan wel een ter plaatse gegoten afwerkvloer.

Als begane-grondvloer wordt in de woning- en utiliteitsbouw boven de kruipruimte vaak gekozen voor de rib(cassette)vloer of de combinatievloer. De rib(cassette)vloer is aan de onderzijde altijd voorzien van thermisch isolatiemateriaal. De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht. Beide vloertypen kunnen door de isolatie aan de onderzijde thermisch alleen als vloerverwarming worden geactiveerd (zie tekening 8 en 9).