nieuwspagina

Betonsector zet in op vergroening 

Auteur: Remco Kerkhoven, Marvin van Kempen (Duurzaam Gebouwd) Foto: Foto: Sebastiaan ter Burg, www.sebastiaanterburg.nl 9 februari 2016 Laatste update 15 augustus 2022

De betonketen heeft dinsdag 9 februari 2016 een flinks stap gezet op weg naar vergroening van de sector. CEO’s van ruim zestig bedrijven en relevante stakeholders, variërend van grintleveranciers tot en met sloopbedrijven en bouwende partijen, vertegenwoordigers op directieniveau van drie ministeries, SER, VNO-NCW en MVO Nederland hebben tijdens een ontbijtsessie unaniem de intentie uitgesproken zich actief in te zetten voor duurzaam beton. 

De sector streeft naar een CO₂-reductie van 0,5 tot 0,7  miljoen ton per jaar, oftewel 30 procent van de CO₂-footprint van de totale Nederlandse betonproductie. Dit is (uitgedrukt in CO₂​​​​​​​) circa 5 procent van de nationale doelstelling uit het Energieakkoord. 

Beton is een belangrijk bouwmateriaal 

Beton is een zwaargewicht als we kijken naar de plek die het inneemt in het bouwproces.  Het is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld en zonder beton is bijvoorbeeld hoogbouw ondenkbaar.  Door de lange levensduur is al sprake van een zekere duurzaamheid, maar bij productie, maar ook bij hergebruik en sloop zijn er nog voldoende mogelijkheden voor een verdere verduurzaming. Beton wordt 100 procent hergebruikt en er is dus geen afval. Daarnaast is er een trend gaande dat we met minder beton slimmer kunnen bouwen. “Dit initiatief is bijzonder, omdat het hier om de gehele keten gaat”, zegt Harry Hofman, MVO manager bij Strukton en voorzitter van de projectgroep. “Als je in de keten kijkt, dan zijn er veel partijen met tegengestelde belangen. De grintleverancier heeft heel andere belangen dat de verwerker van het betonafval dat onder het wegdek terecht komt. Toch zien al deze partijen het belang van verduurzaming. CO₂-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten zijn allemaal speerpunten die we de komende maanden gaan uitwerken.”  

Grondstofakkoord en Betonakkoord

De centrale plek die beton inneemt in het bouwproces was ongetwijfeld ook reden voor Tjerk Wagenaar, directeur bij Natuur & Milieu om aanwezig te zijn bij de ontbijtsessie. “Ik hoop dat dit de opstap is naar een nationaal grondstofakkoord, waarin alle sectoren zich uitspreken voor verduurzaming. Beton en cement zijn in mijn ogen een deel van de oplossing om aan de Europese milieudoeleinden te voldoen. Ik denk dat zo’n grondstofakkoord er in de tweede helft van 2017 kan liggen”, zegt Wagenaar die de betonsector daarmee uitdaagde het voortouw te nemen.

Ron Peters, directeur Betonhuis Betonmortel (2016)
Wij hebben als brancheorganisatie al heel veel tijd en energie gestoken in het zetten van de volgende stap. Het ketenconvenant is daar een mooi voorbeeld van, waarbij grote aannemers zich inzetten voor de duurzame toepassing van betonmortel in Nederland. Het is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn.”

Kennisbundeling

Ook Stefan van Uffelen, programmamanager MVO netwerk Beton bij MVO Nederland  is enthousiast over de intentie die de partijen hebben uitgesproken. “Ik ben met name enthousiast omdat de diversiteit zo groot is. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook overheden en maatschappelijke organisaties hebben zich uitgesproken. Zo creëer je draagvlak, maar ook wederzijds begrip.” Volgens Van Uffelen is het verkrijgen en bundelen van kennis van groot belang.” Beton wordt ondergewaardeerd. Het heeft geen groen imago, dus daarmee moeten we aan de slag. Het is ook de taak van MVO Nederland om beton de plek te geven die het verdient.”  Hofman, nu op de stoel van Strukton  is van mening dat ook commerciële partijen veel te winnen hebben bij vergroening. “Er valt ook geld te verdienen. Op gebied van beton is Nederland koploper in de wereld. We hebben veel kennis die we kunnen exporteren. Daarnaast kun je materialen opwaarderen. Als de sloper in staat is om het sloopmateriaal beter te scheiden, dan ontstaat er beter granulaat waar hij een betere prijs voor kan krijgen, omdat er een hoogwaardiger hergebruik voor kan worden gevonden. We moeten realistische stappen zetten en groen beton moet een vanzelfsprekendheid worden , maar het mag niet ten koste  van de kwaliteit gaan. ”  

Van focus naar realisatie 

Als voorzitter van de projectgroep is Hofman al bezig met het vervolg van deze ontbijtsessie: “We hebben de kwartiersmakersfase afgerond. Nu is het zaak om de besprekingen te beginnen en zijn de verschillende partijen aan zet om te kijken waar de mogelijkheden liggen om te verduurzamen. Over een paar maanden komen we weer bij elkaar om te evalueren en te kijken waar we staan. De focus is er.” De leidraad voor het convenant is niet alleen praten, maar vooral doen, zo onderstreept VOBN-directeur, nu directeur Betonhuis en aanjager van het convenant Ron Peters.  Het Betonakkoord zoals op 9 februari afgesproken behoeft volgens Peters concrete doelstellingen en afspraken die daaraan worden gekoppeld. “Wanneer die zijn vastgesteld, is het belangrijk om bijvoorbeeld een investeringsfonds te koppelen aan de initiatieven, om de realisatie haalbaar te maken.”