kennispagina

Installaties in beton

Energiebesparende installaties zijn niet meer weg te denken in woningen of kantoren. Meestal worden deze leidingen in het casco, in de constructie, geïntegreerd. Als deze in het werk worden aangebracht voordat beton wordt gestort, biedt dit voordelen.

Verschillende soorten installaties, zoals elektra, ICT, ventilatie, water en sanitair of verwarmen, hebben eigen specificaties. Ze worden in verschillende stadia van het productieproces geplaatst en aangesloten. Een goede werkvoorbereiding is net zo belangrijk als de keuze van de installatie en het installeren ervan.

Voordelen van installaties in beton:

 • Meer mogelijkheden om energiebesparing te realiseren.
 • Meer mogelijkheden voor het verlagen van de BENG 1 en TOjuli eisen.
 • Grote ontwerpvrijheid.
 • Een in het werk gestorte betonnen vloer biedt voldoende ruimte, ook voor kruisende leidingen. Een hoge leidingdichtheid is meestal geen probleem.
 • Ventilatie met flauwe bochten is goed realiseerbaar.
 • Elektra en ICT zijn eenvoudig te koppelen van wand naar vloer.
 • Weinig beperking voor de soort installatie, grote keuzevrijheid.
 • Koperswensen en/of aanpassingen zijn in een laat stadium nog realiseerbaar.
 • Frezen is niet nodig, leidingen worden ingestort.
 • Bij de afbouw is alleen nog maar afmontage nodig.
 • Constructief zijn er geen belemmeringen.
 • Garantie geluidsisolatie, ook met ingestorte leidingen volgens het bouwbesluit.
 • Leidingen volgen de kortste weg.

Integrale benadering werkvoorbereiding

Integrale benadering van de engineering van het bouwkundig ontwerp en het installatieadvies bespaart tijd en geld. Dit is echter alleen mogelijk bij voldoende aandacht voor zowel de technische als de procesmatige uitwerking. De technische uitwerking richt zich op het ontwerpen en detailleren van de draagconstructie en de installaties. De procesmatige uitwerking resulteert in een optimale inzet van productiemiddelen en arbeid. Hierbij is de werkvoorbereiding de spil van alle informatiestromen. 

Het stappenplan van de engineering van wanden, vloeren en installaties kent vier optimalisatie fases. Iedere fase levert een optimaliseringsslag. Dit komt zowel de ruwbouwer als de installateur ten goede, in arbeid, in tijd, en in kosten.

Stappenplan installaties in betonnen vloeren  Fase 
Bron: Betonbouwgids
1 Keuze en optimalisatie bouwmethode en capaciteit. Constructie, keuze routing, type bekisting en inzet. Keuze en optimalisatie installatiesystemen.  Ontwerpfase 
2 Keuze samenwerkingspartners en inbrengen van optimalisaties in aanbiedingen en uitbestedingen. Projectvoorbereiding
3 Ontwerpcoördinatie detaillering en optimalisatie arbeid, materiaal en materieel. Werkvoorbereiding
4 Uitvoeringscoördinatie optimale cyclustijd en uitvoeringsvolgorde wanden, vloeren en installaties. Uitvoering

Download het stappenplan