nieuwspagina

Kleurrijk en duurzaam beton in Wildlands Adventure Zoo

Auteur: Remco Kerkhoven, Jan Heuveling Foto: Jan Heuveling 23 maart 2016 Laatste update 15 augustus 2022

Wildlands Adventure Zoo in Emmen is in veel opzichten een uniek project. Voor de realisatie van heeft VolkerWessels verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het grond en infrastructuurwerk, de beplanting en enkele gebouwen. Een groot deel van de paden en pleinen in het park is uitgevoerd in 'natuurlijk' beton in verschillende kleuren, waarbij op onderdelen tot wel 60% van het primair grind is vervangen door gerecycled beton. 

Een avonturenpark met dieren. Zo kan het Wildlands Adventure Zoo in Emmen het best omschreven worden. Hoofdaannemer VolkerWessels kreeg geen bouwtekening onder de neus geschoven bij de aanbesteding, maar een levensechte maquette (schaal 1:37) die tot in de details nagebouwd moest worden. Het avonturenpark heeft drie werelden: Jungola, Serenga, Nortica. 22.000 m2 betonnen paden liggen kriskras door en tussen de werelden. Hiervoor is 2.000 m3 beton gebruikt. Daarnaast is er nog 9.000 m3 beton verwerkt in de rotspartijen. Cementbouw, lid Betonhuis betonmortel, is ingeschakeld om de betonmortel te leveren voor de verschillende verhardingen in het park. Zo is voor de dierenverblijven en -trappen met een flink afschot een passend betonmortel geleverd en zijn in een later stadium ook de in leem geplande voetpaden en pleinen uitgevoerd in duurzaam beton. 

Pigment toegevoegd

De betonnen paden en pleinen zijn aangebracht op een zandfundering. De betondikte van de paden is 80 mm en van de pleinen 200 mm. Afhankelijk van de wereld is er een pigment aan de betonmortel toegevoegd. In de Jungola is het beton bruinzwart, in de Serenga zandgeel en in Nortica antraciet. Na het storten zijn de paden verdicht met een trilbalk en afgewerkt met spanen. In het oppervlak is vervolgens met natuurlijke materialen een structuur aangebracht. Takken, bladeren en andere materialen zijn over het oppervlak gerold of licht in het oppervlak gedrukt. In de betonverharding zijn geen voegen aangebracht. De wilde scheuren die zo gaan ontstaan bevestigen de natuurlijke uitstraling van de paden. De bijzondere textuur en de landelijke afwerking moeten bijdragen aan het ultieme belevingsgevoel in het Drentse avonturenpark. Het gebruikte beton heeft een betonsterkteklassen van C30/37 en milieuklasse XF4. De grindfractie bestaat voor 100 procent uit grind 4/16. Lees meer over kleur in beton.

Laurens Bogerd van dochterbedrijf BKB Infra
Voor een natuurlijke uitstraling zijn de paden handmatig aangelegd. In de wegenbouw hebben we te maken met vlakheidseisen en moet de structuur dwars op rijrichting worden aangebracht. Hier moet je de technische eisen loslaten.
 
In Wildlands Adventure Zoo is duurzaam beton toegepast. In 2016 onder de noemer BetonBewust. Wat houdt dat in? Met dank aan Noorden Duurzaam, VolkerWessel, Wildlands en keurmerkhouder Cementbouw is een optimaal mengsel samengesteld. In 2017 is BetonBewust opgenomen in het internationale keurmerk CSC voor duurzaam beton.

Duurzaam beton

Het duurzame beton is volgens André Moes van Cementbouw op een ‘normale’ manier verpompt middels een slangenpomp, waaraan soms rond de 200 meter slang werd gekoppeld. “Er zijn wel enige aanpassingen aan het mengsel gedaan om het beton goed te kunnen verpompen, maar er is geen sprake geweest van hele speciale samenstellingen. Wat het proces anders maakt dan traditioneel beton zijn voornamelijk de gevraagde kleuren, Dit bracht de nodige extra inspanningen met zich mee, zoals het toevoegen van de kleurstof, de organisatie en extra schoonmaakwerkzaamheden aan de truckmixers. De uitdagingen lagen vooral in het constant houden van het mengsel, alsmede in de planning. Doordat de paden in een zeer kort tijdbestek gestort moesten worden, is er met drie (stort)ploegen gewerkt. Iedere ploeg met een eigen betonpomp, en meestal ook nog met drie verschillende kleuren.” De credits voor het verkrijgen van een natuurlijke uitstraling gaan volgens André Moes helemaal naar BKB Infra. “Zij waren verantwoordelijk voor het verwerken van de betonspecie. Een en ander is zeer goed tot uiting gebracht.” 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, Communicatie, Statistiek
0613049978